null

Przedszkole Specjalne nr 208

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20150218113213logo208_new.png

 

 

"Każde dziecko jest dla nas szansą zobaczenia świata inaczej" 

Przedszkole Specjalne Nr 208 jest pierwszym w Polsce przedszkolem dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Przedszkole działa od dnia 1.09.1966 roku. W okresie swojego istnienia przedszkole wielokrotnie zmieniało swoje siedziby. Dzięki zrozumieniu naszych potrzeb przez władze oświatowe Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w 2000 roku otrzymaliśmy wolnostojący budynek z ogrodem przy ul. Dzielnej 1 A na warszawskim Muranowie. Budynek został wyposażony w windę osobową oraz podjazd dla wózków. Dzięki temu możemy przyjmować dzieci niepełnosprawne intelektualnie i nie poruszające się samodzielnie. Nasze dzieci mają do dyspozycji przestronne, kolorowe i dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt sale zabaw oraz sale do zajęć specjalistycznych: salę rehabilitacyjną, salę do stymulacji polisensorycznej, salę do terapii integracji sensorycznej, gabinet logopedyczny, gabinet do terapii pedagogicznej oraz salę doświadczeń kulinarnych Kuchcikowo. Część specjalistycznego sprzętu została zakupiona z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, także dzieci nie poruszające się samodzielnie, dzieci z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, wadami wrodzonymi o podłożu genetycznym lub funkcjonalnym w wieku od 3 do 8 lat. W przedszkolu funkcjonuje 10 grup, z których każda liczy 4 dzieci; w tym: trzy grupy dla dzieci z autyzmem, siedem  dla dzieci ze sprzężeniami, w tym dwie prowadzone metodą Peto. Łącznie przedszkole dysponuje 40 miejscami. 

Praca wychowawcza prowadzona jest w oparciu o podstawię programową kształcenia ogólnego przedszkola oraz przy wykorzystaniu programów wychowania przedszkolnego: Dobry start przedszkolaka, Nasze przedszkole, Odkryjmy Montessori raz jeszcze, Zanim będziesz uczniem.  Ponadto w przedszkolu realizowane są programy autorskie Zosia-Samosia. Program podnoszenia kompetencji dzieci niepełnosprawnych w zakresie samodzielności i samoobsługi, Wspomaganie komunikacji dzieci niepełnosprawnych.

Pracujemy w oparciu o najnowsze metody i techniki terapeutyczne:

 • metody związane z Komunikacją alternatywną i wspomagającą (AAC),
 • metoda Nauczania Kierowanego (Peto),
 • metoda Marii Montessori,
 • metoda Knillów,
 • metoda Sherborne,
 • Trening Aktywności Motorycznej MATP,
 • metoda Delacato,
 • metoda sylabowa J. Cieszyńskiej,
 • metoda Porannego Kręgu,
 • metoda Affolter,
 • metoda Kniessów,
 • metoda stymulacji bazalnej,
 • Pedagogika Zabawy,
 • Technika Malowania 10 palcami,
 • metoda Batti Strauss.

Ponadto uczestniczymy:

 • w programie e-Twinning,
 • w konkursach plastycznych i ekologicznych,
 • w spotkaniach integracyjnych organizowanych we współpracy z Przedszkolem nr 263 i Przedszkolem nr 11 w Warszawie,
 • w Muranowskim Turnieju Zdrowia,
 • w akcji Cała Polska czyta dzieciom,
 • w Kampanii Dzieciństwo bez przemocy i Zły dotyk,
 • w kampanii Wiem, co jem,
 • w Kampanii Dzieciństwo bez próchnicy,
 • w różnorodnych programach unijnych.

Organizujemy we własnym zakresie dla rodziców warszataty edukacyjne poświęcone najważniejszym zagadnieniom terapeutycznym, takim jak: komunikacja AAC, karmienie terapeutyczne, SI.

We wszystkich grupach odbywają się zajęcia otwarte i spotkania z rodzicami.

Dojazd:

Przedszkole mieści się w pobliżu stacji metra: Ratusz Arsenał.

Dojazd autobusami: 107, 111, 160, 190, 227, 512, 527;

tramwajami: 4, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 35

 

 

 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Śródmieście
Specjalizacja instytucji
Autyzm, Aspergera zespół, Niepełnosprawność ruchowa, Niepełnosprawność umysłowa, Szkoły i przedszkola specjalne, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Godziny pracy
poniedziałek-piątek w godz. 7.00-17.00
Kadra

Przedszkole zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę. Wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie pedagogiczne w zakresie oligofrenopedagogiki. W przedszkolu na stałe zatrudnieni są także:

 • neurologopedzi,
 • fizjoterapeuci,
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • terapeuta widzenia,
 • terapeuta komunikacji,
 • terapeuta słuchu,
 • specjalista terapii pedagogicznej, 
 • muzykoterapeuta, 
 • psycholodzy.

Ponadto prowadzone są zajęcia z religii.
 

Adres
Dzielna 1a
00-162 Warszawa
Telefon: 22 831 39 23

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry