null

Przedszkole Integracyjne Nr 404

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20110827193326logo_404.jpg

Przedszkole Integracyjne Nr 404 rozpoczęło swą działalność 1.09.1991 roku. Przekształcone zostało z przedszkola państwowego. Placówka mieści się na Ochocie w budynku mieszkalnym przy ulicy Białobrzeskiej 19.Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa, a nadzorującym Mazowiecki Kurator Oświaty. Przedszkole jest placówką czteroodddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli pracujących na zmiany i pedagog specjalny.

Dzieci przebywają w salach dobrze wyposażonych w kąciki, pomoce dydaktyczne i zabawki, które stwarzają szansę podejmowania przez dzieci różnorakiej aktywności. Przedszkole posiada też dużą salę gimnastyczną, a w niej sprzęt rekreacyjno-sportowy, basen z piłkami i sprzęt do terapii metodą SI, sala doświadczania świata do stymulacji wielozmysłowej, w której odbywają się zajęcia relaksacyjne z zastosowaniem odpowiedniej muzyki, obrazu ,gry kolorów i świateł, pokoje do pracy indywidualnej, terapeutycznej i specjalistycznej (logopeda, psycholog) oraz ogród.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w indywidualnych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez pedagoga specjalnego.

Dojazd:

Nasze Przedszkole znajduje się przy ul. Białobrzeskiej 19, na przeciwko Urzędu Pocztowego. dojazd tramwajem, autobusem  najlepiej do ul. Grójecka/Bitwy Warszawskiej 1920 r., a następnie pieszo przejśc do skrzyżowania ulic Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Białobrzeskiej można też dojecha autobusem nr 150 obecnie nr 157 i wysiąsc na przystanku: Rokosowska.

 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Ochota
Specjalizacja instytucji
Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne
Godziny pracy
7.00-17.30
Kadra

Ideą przewodnią pracy nauczycieli naszej placówki jest przede wszystkim poszanowanie godności każdego dziecka oraz umiejętności współdziałania z wychowankami i ich rodzinami, a także dążenie do osiągnięcia przez naszych uczniów jak najwyższego poziomu sprawności umysłowej, emocjonalnej i społecznej, czyli tzw. gotowości szkolnej. Aby dobrze nauczać należy samemu być doskonale przygotowanym do pracy. Kadra naszego przedszkola to w większości nauczyciele dyplomowani. W skład zespołu nauczycielskiego wchodzą również nauczyciele mianowani oraz kontraktowi. W naszym gronie są również specjaliści tj. psycholog logopeda rehabilitant Terapeuci Integracji Sensorycznej Wszyscy posiadają wysokie kwalifikacje , systematycznie poszerzane na różnorodnych studiach, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i warsztach, które prócz wiedzy merytoryczno-dydaktycznej dostarczają również sporo nowych pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi.

Adres
Białobrzeska 19
02-364 Warszawa
Telefon: 22 659 50 18
Faks: 22 659 50 18

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry