null

Przedszkole Integracyjne nr 312

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20120209143219logo312.jpg

Podstawą pracy naszego przedszkola jest integracja. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne wspólnie bawią się i uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Dzięki grupie integracyjnej dzieci niepełnosprawne mogą uczyć się nowych umiejętności od dzieci zdrowych, zaś dzieci zdrowe kształtują w sobie poczucie troski i odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Nasza kadra posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne i realizuje roczny plan pracy zgodnie ze Statutem Przedszkola Integracyjnego Nr 312 oraz w oparciu o nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.). Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych bazuje na indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych. Nauczyciele wykorzystują zróżnicowane metody oraz formy pracy pedagogicznej. Indywidualna praca z dzieckiem prowadzona jest w gabinecie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, rehabilitacji ruchowej oraz integracji sensorycznej.

W Przedszkolu funkcjonują 4 oddziały: I grupa 3-latki, II grupa 4-latki, III grupa 5-latki, IV grupa 6-latki (zerówka). Do grupy przyjmowanych jest maksymalnie 20 dzieci, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych. Na pierwszej zmianie pracuje dwóch nauczycieli- nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel wspomagający. W młodszych grupach zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

Przedszkole posiada 4 sale dydaktyczne, gabinet logopedyczny, psychologiczny, dodatkową  salę zabaw wyposażoną w sprzęt do zajęć ruchowych i gimnastycznych. Na sali tej odbywają się następujące zajęcia rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, dogoterapii, gimnastyki ogólnorozwojowej oraz zajęcia dodatkowe: aikido, rytmika, tańce. Raz w miesiącu na terenie placówki  odbywa się koncert muzyczny i spektakl teatralny. Posiadamy duży, pełny zieleni ogród, który stanowi niewyczerpane źródło pomysłów do zabaw.  W ogrodzie oddzielony jest teren zabaw dla dzieci młodszych i dzieci starszych, gdzie nasi podopieczni mogą bawić się w piaskownicach, huśtać i kręcić na karuzeli. Sprzęt ogrodowy pozwala dzieciom na kreatywną zabawę, umożliwia rozwój zręczności i wytrzymałości fizycznej. Przez kontakt z naturalnym środowiskiem dzieci poszerzają wiadomości przyrodnicze i kształtują postawy ekologiczne, dokarmiając ptaki w zimie i dbając o zieleń wiosną i latem, grabiąc liście jesienią.

 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Ochota
Specjalizacja instytucji
Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne
Godziny pracy
7.00-17.00
Kadra

W placówce zatrudnienie są nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający i specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy, terapeuta integracji sensorycznej.

Adres
Okińskiego 5
02-113 Warszawa
Telefon: 22 823 20 23

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry