null

Przedszkole Integracyjne Nr 120

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W nauczaniu wykorzystujemy następujące metody:

 • Matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Ruch Rozwijający V. Sherborne
 • Pedagogika zabawy
 • Terapia baśnią.

Dla rozwijania zainteresowań i odkrywania talentów organizujemy zajęcia dodatkowe z:

 • muzykoterapii,
 • rytmiki,
 • jęz. angielskiego,
 • gimnastyki korekcyjnej.

Celem głównym Przedszkola Integracyjnego Nr 120 jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego dzieci w oparciu o specyficzny model wychowania jakim jest integracja, jak również przygotowanie dzieci do reakcji wobec trudnych sytuacji, które mogą napotkać w przyszłości.

Zadania główne:

 • integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym rozumiana jako włączanie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków.
 • stworzenie optymalnych warunków wychowawczych, w celu przekroczenia barier społecznych.
 • integracja rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, warsztatów grup wsparcia.
 • wdrażanie dzieci niepełnosprawnych do wszystkich możliwych form działalności przedszkola.
 • przybliżanie rodzicom dzieci zdrowych, problemów dzieci niepełnosprawnych.

 

Specjalizacja instytucji
Autyzm, Aspergera zespół, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niepełnosprawność ruchowa, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty
Godziny pracy
6.00-17.30
Kadra
 • 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • 4 nauczycieli wspomagających (pedagodzy specjalni)
 • logopeda
 • psycholog
 • rehabilitant
 • terapeuta integracji sensorycznej
   
Adres
Tokarza 2
03-379 Warszawa
Telefon: 22 811 62 46

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry