null

Принципи проведення навчання іноземних учнів | Zasady podejmowania nauki przez uczniów cudzoziemskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: m.st. Warszawa

Як іноземці можуть почати навчання в польській школі, визначено законом: Законом про освіту та Постановою Міністра національної освіти.

W jaki sposób cudzoziemcy mogą rozpocząć naukę w polskiej szkole określają przepisy prawa: ustawa – Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

W załączniku artykuł w języku polskim.

  1. Початкові школи, для яких визначено район[3]  і в яких проживає даний учень, приймають до першого класу дітей, які не є громадянами Польщі, на підставі заяви. Для старших класів (II-VIII) - на підставі документів, що підтверджують відвідування школи або проходження наступного етапу навчання.

У разі виникнення труднощів із зарахуванням дитини до школи рекомендуємо звертатися до відділу освіти в районному управлінні – за місцем проживання дитини.

  1. Початкові школи, крім районних, можуть приймати дітей-іноземців за наявності вільних місць.
  2. Учні, які приїжджають з-за кордону, приймаються до державних шкіл на підставі документів, що підтверджують відвідування школи за кордоном або закінчення наступного етапу навчання.

Учень, який прибув з-за кордону, зараховується до відповідного класу (або на відповідний семестр) та зараховується до загальноосвітніх навчальних закладів на підставі документів - за наявності в школі вільних місць.

Якщо учень, який прибув з-за кордону, не може подати документи, що підтверджують відвідування школи за кордоном або проходження наступного етапу навчання, він отримує направлення у відповідний клас (або на відповідний семестр, рік навчання) і зараховується до загальноосвітньої школи на підставі співбесіди (§12 вищезгаданого положення).

  1. При вступі учня до державних професійно-технічних навчальних закладів (технікум, професійне училище І ступеня), спортивних, художніх чи двомовних навчальних закладів умовою зарахування може бути виконання додаткових критеріїв, зазначених у вищезазначених законах.
  2. Директор загальноосвітньої школи зараховує учня, який прибуває з-за кордону, до відповідного класу або семестру, враховуючи також вік учня, думку батьків або самого учня, якщо він повнолітній.

 

ВАЖЛИВО:

 

  1. Діти та підлітки віком до 18 років або після закінчення початкової школи навчаються та отримують опіку у державних дитячих садках і школах на умовах, що застосовуються для громадян Польщі.
  2. Кожен іноземний студент, який не знає польської мови або володіє нею на рівні, недостатньому для отримання користі від навчання, має право на не менше 2 додаткових годин безкоштовного вивчення польської мови.
  3. Іноземці також можуть скористатися додатковими компенсаційними заняттями з певного предмета протягом 12 місяців.
  4. Загальна кількість додаткових занять з польської мови та підготовчих занять не може перевищувати 5 годин на тиждень.
  5. Учні, які підлягають обов'язковій шкільній освіті, які не знають польську мову або знають її на рівні, недостатньому для отримання освітніх послуг, у разі потреби мають право на допомогу, надану особою, яка володіє мовою країни походження, на посаді помічника вчителя в головних школах не довше 12 місяців.

 

Місцева влада, тобто столиця Варшава, організовує підготовчі відділення в школах для людей, які приїжджають з-за кордону, які потребують адаптації навчального процесу до своїх потреб і освітніх можливостей, а також адаптації організаційної форми підтримки освіти. Там учні навчаються відповідно до основної загальноосвітньої програми.

На підготовче відділення може бути зарахований студент, який має труднощі, пов’язані з культурними та мовними відмінностями або зі зміною освітнього середовища.

Заняття на підготовчому відділенні проводять викладачі, яким може допомагати особа, яка володіє мовою країни походження учня, який приїжджає з-за кордону.

Викладання на підготовчому відділенні за шкільною програмою, з адаптацією методів і форм до індивідуального розвитку та освітніх потреб учнів та їх психофізичних здібностей.

Відповідальність за організацію роботи школи несе завуч. Тому з питань зарахування дитини до конкретного закладу звертайтеся до його директора.

НАБІР ДО ПЕРШИХ КЛАСІВ ПОЧАТКОЇ ШКОЛИ:

В кінці лютого – на початку березня (щороку) починається набір дітей до 1-го класу ДНЗ на наступний навчальний рік.

НАБІР відбувається через ІТ-систему, в якій зареєстрована дитина. Деталі на сайті: [ПОСИЛАННЯ - https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja]

Кандидати, які проживають в районі ДНЗ, які претендують на зарахування до 1 класу лише цієї школи - приймаються на підставі заяви.

У процедурі набору беруть участь кандидати, для яких обрана школа не є районною.

Батьки можуть подати заяву про те, щоб їхня дитина була зарахована до шкіл на  їх вибором, складаючи власний список закладів, до яких вони хочуть зарахувати дитину. Кількість шкіл, до яких ви можете подати заявку, не обмежена.

Щороку в порядку зарахування до ДНЗ є розклад із зазначенням термінів та критеріїв набору.

Кожному критерію присвоюється певна кількість балів. Відповідність критеріям необхідно підтвердити, додавши до заяви певні документи. Якщо ви не підтвердите критерії відповідними документами, приймальна комісія в початковій школі критерій не враховує.

 

Важливо!

Перед кожним прийомом на роботу ознайомтеся з чинними правилами, розкладом та критеріями. Вони доступні на веб-сайті Управління освіти за адресою: [ПОСИЛАННЯ - https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja]

 

ПРИЙОМ ДО СЕРЕДНІХ ШКІЛ МІСТА ВАРШАВИ:

Учні, які приїжджають з-за кордону, претендуючи на вступ до 1-го класу ДНЗ, не користуються електронною системою зарахування до ДНЗ.

Якщо в школі є вільні місця, учні, які приїжджають з-за кордону, які претендують на вступ до державних середніх шкіл, кваліфікуються та зараховуються на підставі документів (атестат, свідоцтво або інший документ, виданий іноземною школою), що підтверджують закінчення школи або наступний етап навчання за кордоном.

Зв’яжіться з директором школи, якщо ви хочете подати заяву на вступ до обраної середньої школи, технічної школи чи промислової школи 1-го ступеня.

Якщо ви подаєте заяву на вступ до навчальних закладів професійної підготовки, до вищезазначених документів додайте медичну довідку про відсутність протипоказань за станом здоров’я для проходження практичної професійної підготовки.

Якщо ви подаєте заявку на вступ до школи, де проводяться спортивні змагання або спортивні чемпіонати, ви можете пройти тест на фізичну підготовку.

Якщо ви подаєте заявку на вступ до школи з двомовними або міжнародними відділами, ви можете пройти тест на знання мови або здібності до вивчення мов.

Директор школи приймає рішення про проведення вищезгаданих тестів.

Учні, які приїжджають з-за кордону, на підставі документів подають документи на вступ до державних галузевих шкіл ІІ ступеня та державних вищих навчальних закладів. Умовою для вступу є наявність відповідної атестованої освіти. Щоб подати заявку на вступ до школи, зверніться безпосередньо до директора школи.

На сайті Управління освіти міста Варшави, є список усіх шкіл столиці Варшави разом із контактною інформацією. [ПОСИЛАННЯ - https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-i-placowki/szkoly-publiczne/prowadzone-przez-m-st-warszawa]

У разі виникнення питань та проблем, пов’язаних із вступом до шкіл, звертайтеся до відділу освіти районного управління – за місцем проживання, або відділу загальноосвітньої школи та неперервної освіти в управлінні освіти міської ради. Варшави.


[1] Закон від 14.12.2016 «Про освіту» (Вісник законів від 2021 року, ст. 1082 із змінами), розд. 7 - Освіта людей, які приїжджають з-за кордону.

[2] Постанова Міністра національної освіти від 23 серпня 2017 р. про освіту непольських громадян та осіб, які є громадянами Польщі, які здобули освіту в школах, що діють в системах освіти інших країн (Вісник законів 2020 р., ст. 1283).

[3] Початкова школа закріплена за домашньою адресою дитини.

Załączniki: