null

Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uczniowie na korytarzu Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta.
Autor: m.st. Warszawa

Projekty skierowane są do uczniów wszystkich etapów edukacji – od szkół podstawowych, poprzez licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe. Wszystkie programy zawierają bezpłatny pakiet dydaktyczny wyposażony w materiały zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Dodatkowo propozycje programowe rozszerzone zostały o materiały skierowane do uczniów z Ukrainy.

SZKOŁY PODSTAWOWE

  • OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

Celem programu jest nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności o finansowych
aspektach zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych
zachowań, nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi
w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu, inwestowaniu
czy oszczędzaniu. Odbiorcami programu są nauczyciele oraz uczniowie szkół
podstawowych klas 2-3.

  • EKONOMIA NA CO DZIEŃ

Celem programu jest wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej u uczniów szkół
podstawowych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce, w zakresie
racjonalnego gospodarowania finansami oraz przygotowania do rynku pracy, w tym
dokonywania wyborów konsumenckich, podejmowania decyzji i planowania ścieżki
edukacyjnej i zawodowej.

  • OTWARTA FIRMA

Celem projektu stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera
przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi oraz wsparcie uczniów
w pozyskaniu informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy
predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. W szkołach
podstawowych uczniowie i uczennice mają możliwość odwiedzenia lokalnej firmy
lub udziału w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy z ramienia biznesu.

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

  • MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia działalności
gospodarczej, weryfikacji własnych planów zawodowych i edukacyjnych oraz
kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.
W ramach programu młodzież w ramach działalności szkoły prowadzi realnie
działającą firmę - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Najlepsze firmy rywalizują o
tytuł Miniprzedsiębiorstwa Roku i reprezentują Polskę na największym europejskim
Festiwalu Przedsiębiorczości GEN-E.

  • MOJE FINANSE

Celem programu jest wzrost poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej
i umiejętności uczniów w wieku 15-19 lat w zakresie racjonalnego zarządzania
swoimi finansami, a także poznanie zasad działania sektora finansowego oraz
kształtowanie umiejętności, które umożliwią młodzieży efektywne zarządzanie
finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. W
ramach programu organizujemy ogólnopolski konkurs "Młodzi Liderzy
Przedsiębiorczości"

  • OTWARTA FIRMA

Celem projektu stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera
przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi oraz wsparcie uczniów
w pozyskaniu informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy
predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. W szkołach
ponadpodstawowych uczniowie i uczennice mają możliwość udziału w zajęciach
prowadzonych przez wolontariuszy z ramienia biznesu.

  • GIRLS GO CIRCULAR

Girls Go Circular to międzynarodowy projekt edukacyjny dla młodzieży w wieku
14-19 lat łączący zagadnienia ekologii, przedsiębiorczości i nowoczesnych
technologii. Projekt wykorzystuje metodykę blended-learning. Materiały edukacyjne
dostępne są na platformie internetowej, a materiałem uzupełniającym są praktyczne
zadania dla uczniów i uczennic realizowane pod nadzorem nauczyciela.
Projekt w szczególności skierowany jest do dziewcząt

Więcej informacji: https://junior.org.pl/pl/programy