null

Program "Kulturalna szkoła na Mazowszu"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Muzeum Plakatu w Wilanowie, wystawa, zwiedzający.
Autor: m.st. Warszawa

Program umożliwia korzystanie z biletów wstępu za symboliczny 1 zł do mazowieckich instytucji kultury uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie zaakceptowanego przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę, zgłoszenia na skorzystanie z oferty kulturalnej. Kartę zgłoszenia szkoły do programu, zgodnie z ustalonym wzorem, należy wysłać w wersji papierowej i/lub elektronicznie do wybranej/wybranych instytucji kultury. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury.

Termin realizacji programu ustalono od 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowe informacje w zakresie uczestnictwa w programie m.in. terminu i liczby zgłoszeń, rezerwacji danej oferty i jej potwierdzenia, można uzyskać bezpośrednio w instytucjach kultury włączonych do realizacji programu.

Więcej informacji: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/kulturalna-szkola-na-mazowszu.html

 

 

Załączniki: