null

Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli w świetle dodatkowych obciążeń psychicznych i ich negatywnych skutków w miejscu pracy spowodowanych pandemią COVID-19.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Spotkania realizowane są w ramach programu finansowanego z budżetu m.st. Warszawy: „Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli w świetle dodatkowych obciążeń psychicznych i ich negatywnych skutków w miejscu pracy spowodowanych pandemią covid-19”

Jakie wsparcie obejmuje program?

 • w identyfikowaniu własnych potrzeb i radzeniu sobie z uczuciami związanymi 
  z kryzysem,
 • w uruchamianiu własnych zasobów  i dbaniu o swoją kondycję psychiczną, 
 • w szukaniu i korzystaniu z pomocy dla siebie i swoich podopiecznych,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • dbanie o higienę zdrowia psychicznego w kontekście pracy zawodowej, 
 • zapewnianie ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego,
 • dbałość o wymiar psychologiczny, etyczny, moralny i duchowy – jako element pracy nauczyciela,
 • zapewnianie odpowiedniego poziomu współpracy nauczycieli dzięki wzmacnianiu kompetencji komunikacyjnych i społecznych,
 • podwyższenie poziomu jakości pracy własnej  i  szkoły/placówki.

Specjalista: Agata Engel – psycholog, psychoterapeuta CBT  

Miejsce spotkań:

Specjalistyczna Poradnia OPTA, 
02-520 Warszawa, Mokotów, 
ul. Wiśniowa 56 budynek B

 • bezpłatny parking przy budynku Poradni, 
 • komunikacja miejska:  M - Metro Pole Mokotowskie, Tramwaj/Autobus – przystanek Metro Pole Mokotowskie,
 • miejsce z dostosowaniami dla osób z niepełnosprawnościami    

Kiedy: wrzesień – grudzień 2022, wtorki w godzinach 14:00 – 18:00. Każde spotkanie trwa 45 minut.

Zapisy:

Tel. :  +48 601164933
Kontakt e-mail wsparcie@optaporadnia.pl