null

Pożegnanie Pani Grażyny Osickiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Grażyny Osickiej. 19 listopada 2021 roku odeszła wieloletnia Dyrektorka Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Miała duże zasługi dla rozwoju edukacji, w szczególności związana była
z obszarem kształcenia i doskonalenia zawodowego. Pani Dyrektor zainicjowała wdrażanie podstaw programowych kształcenia zawodowego, rozwój kształcenia na odległość i doradztwa zawodowego w szkołach. Przez lata prowadziła także zajęcia z dydaktyki pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wcześniej kierowała szkołą medyczną przy ul. Erazma Ciołka w Warszawie.

Wielka, przedwczesna strata dla polskiej edukacji.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

Dyrekcja i pracownicy Biura Edukacji