null

Porozumienie bez Przemocy (NVC) w szkole i przedszkolu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
wcies.jpg

Warsztat metodyczny “Porozumienie bez Przemocy (NVC) w szkole i przedszkolu” - VI edycja

Cele:      

Uczestnicy szkolenia:

- poznają założenia i główne narzędzia oraz zastosowanie w pracy dyrektorki/dyrektora modelu Porozumienie bez przemocy (NVC);

- dowiedzą się, w jaki sposób pracować modelem NVC w kontakcie z pracowniczkami/pracownikami, z dziećmi, z rodzicami/opiekunami;

- poznają metodę 4 kroków NVC;

- dowiedzą się, jak wprowadzać Porozumienie bez Przemocy do relacji w miejscu pracy;

- poznają znaczenie kształtowania postawy opartej na empatii, szacunku i partnerstwie;

- poznają różnice między językiem ocen a językiem obserwacji/faktów;

- dowiedzą się, jak rozpoznawać i konstruktywnie wyrażać swoje uczucia i potrzeby;

- dowiedzą się, jak formułować prośby w duchu Porozumienia bez Przemocy.

 

Termin:  29 listopada - 01 grudnia 2023

Harmonogram:  

29-11-2023, godz. 14:00-17:15

30-11-2023, godz. 09:15-17:45

01-12-2023, godz. 09:45-11:15

 

Miejsce: Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie

 

Adresaci: dyrektorki/dyrektorzy przedszkoli dzielnic: Bielany, Ursynów, Wawer

 

Kierownik szkolenia: Barbara Klimczak, barbara.klimczak@wcies.edu.pl

 

Zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Porozumienie-bez-Przemocy-NVC-w-szkole-i-przedszkolu-VI-edycja