null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9

Drukuj otwiera się w nowej karcie

20091212122645logo_ppp9_smaller.jpgPoradnia istnieje od roku 1959. Obecnie rejonem jej działania jest dzielnica  Ochota.

Poradnia jest placówką dla dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, także dla ich rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli. Klienci przyjmowani są bez skierowań, bezpłatnie. Pracownicy poradni wykonują swoje obowiązki na terenie poradni i w placówkach oświatowych z rejonu działania.

Oferta:

dla dzieci i młodzieży:

 1. Zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci w przedszkolach.
 3. Socjoterapia.
 4. Zajęcia integracyjne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
 5. Poradnictwo zawodowe dla gimnazjalistów.
 6. Trening zastępowania agresji w szkołach ponadgimnazjalnych.
 7. Indywidualna pomoc psychologiczna i pedagogiczna.
 8. Psychoterapia.
 9. Terapia logopedyczna.
 10. Przesiewowe badania słuchu.
 11. Przesiewowe badania wzroku.

dla rodziców i opiekunów:

 1. Warsztaty umiejętności wychowawczych.
 2. Warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających na socjoterapię.
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne.
 4. Psychoterapia.
 5. Mediacje rodzinne.
 6. Udział w szkolnych zebraniach rodziców.

dla nauczycieli:

 1. Warsztaty umiejętności wychowawczych.
 2. Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych.
 3. Udział w radach pedagogicznych.
 4. Szkolenia dla rad pedagogicznych.
 5. Indywidualne poradnictwo i konsultacje psychologiczne i pedagogiczne.
 6. Stałe dyżury psychologów w przedszkolach i szkołach.

Na wszystkie zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne przyjmowane są dzieci i młodzież po diagnozie psychologicznej i pedagogicznej wykonanej przez pracowników poradni.

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 01.09.2004 r. w poradni pracuje zespół orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zespół orzekający o potrzebie indywidualnego nauczania.

PPP nr 9 prowadzi praktyki dla studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych warszawskich uczelni.

 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Ochota
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Depresja dzieci i młodzieży, Dziecko niepełnosprawne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna
Godziny pracy
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-19.00, sobota w godz. 9.00-13.00
Kadra

21 psychologów w tym 1 psychoterapeuta prowadzący terapię behawioralno-poznawczą, 3 logopedów, 9 terapeutów pedagogicznych.
 

Adres
Radomska 13/21
02-323 Warszawa
Telefon: 22 822 28 87

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry