null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Funkcjonuje od 1 września 1967 roku. Prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą dla dzieci, młodzieży, ich rodziców/opiekunów i nauczycieli na terenie górnego Mokotowa.Stale rozszerzamy zakres działania i doskonalimy metody. Udzielamy pomocy zarówno dzieciom i młodzieży pełnosprawnej jak i niepełnosprawnej. Od 2001 decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest poradnią właściwą do wydawania orzeczeń dla dzieci z autyzmem. Prowadzimy terapię dla dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera oraz wczesne wspomaganie dla dzieci zgodnie z rejonem określonym przez Kuratora Oświaty. Od sierpnia 2001 roku swoim rejonem działania obejmujemy przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki górnego Mokotowa.  

dla dzieci:

 • diagnoza i pomoc w zgłaszanych problemach
  • zespół wczesnej interwencjii dla dzieci (0-3)
  • diagnoza i terapia integracji sensorycznej dla dzieci przedszkolnych i uczniów SP do III kl
  • diagnoza platformą badań zmysłów  ocena percepcji słuchowej dziecka)
  • biofeedback  neuroterapia  (mózgu) metodą EEG 
 • terapia specyficznych trudności w uczeniu się
 • terapia logopedyczna w tym z zaburzeniami płynności mówienia
 • zajęcia dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
 • zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci z autyzmem
 • zajęcia metodą Weroniki Sherborne dla dzieci i ich rodziców w tym dla dzieci z autyzmem
 • warsztaty ortograficzne

dla młodzieży:

 • diagnoza i pomoc w zgłaszanych problemach
 • trening antystresowy
 • trening skutecznego uczenia się i zapamiętywania
 • zajęcia integracyjne
 • planowanie kariery zawodowej warsztaty
 • zajęcia doskonalące umiejętności społeczne  (dla młodzieży z ZA)
 • zajęcia uczące strategii i metod negocjacyjnych
 •  spotkania mediacyjne dla młodzieży i ich rodziców

dla rodziców i opiekunów:

 • warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze
 • indywidualne doradztwo psychoedukacyjne
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych emocjonalnie (ADHD)
 • terapia rodzin

dla nauczycieli:

 • konsultacje problemów uczniów
 • grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów
 • warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze dla nauczycieli przedszkoli
 • wykłady psychoedukacyjne dla nauczycieli przedszkoli
 • dla rad pedagogicznych spotkania na tematy:  
  • dziecko nadpobudliwe i z zespołem ADHD
  • rodzice w szkole , doskonalenie współpracy szkoły z rodzicami
  • konflikt w szkole, czyli jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w relacji nauczyciel uczeń.

Pracownicy stale współpracują z prasą i mediami publikując różne artykuły w prasie i internecie, udzielają wywiadów w radiu i telewizji.  

Dojazd:

od stacji metra Pole Mokotowskie ul. Asfaltową lub al. Niepodległości 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Mokotów
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Biofeedback, Depresja dzieci i młodzieży, Dziecko krzywdzone, molestowanie, Dziecko szkolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Jąkanie, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Leki, fobie, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Niepełnosprawność ruchowa, Niepełnosprawność umysłowa, Niesmiałość, Ocena rozwoju poznawczego, Orzekanie niepełnosprawności dzieci i młodzieży, Pomoc rodzinie, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Szkoły i przedszkola specjalne, Śmierć i żałoba, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-20.00, sobota w godz. 8.30-13.30
Adres
Narbutta 65/71
02-524 Warszawa

Pomoc dziecku

Filtry