null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4

Drukuj otwiera się w nowej karcie

20120227113714ppp4.jpg
Oferta:

poradnictwo psychologiczne, diagnozowanie:

 • dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (trudności w czytaniu, w pisaniu i z matematyką)
 • poziomu rozwoju intelektualnego oraz jego poszczególnych funkcji
 • cech osobowości
 • relacji w rodzinie
 • zainteresowań

poradnictwo dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej obejmujące:

 • badania psychologiczne i pedagogiczne
 • pomoc w wyborze  rodzaju kształcenia
 • informacje o wszystkich szkołach specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach integracyjnych oraz wszelkich instytucjach świadczących pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • kwalifikowanie dzieci i młodzieży do placówek specjalnych
 • konsultacje logopedyczne
 • indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej wyrównujące braki lub stymulujące rozwój

poradnictwo zawodowe obejmujące:

 • pomoc dla młodzieży w wyborze szkoły i kierunku kształcenia
 • specjalistyczne badania psychologiczne umożliwiające planowanie drogi zawodowej
 • informacja o szkołach, możliwościach kształcenia w systemie szkolnym i pozaszkolnym

konsultacje:

 • wychowawcze pomoc w przezwyciężaniu kłopotów
 • edukacyjne wskazówki do efektywnej pracy samokształceniowej
 • wskazówki i materiały do pracy wyrównującej deficyty rozwojowe i stymulującej rozwój dziecka
 • psychoterapia indywidualna (podejście behawioralno-poznawcze, podejście psychodynamiczne)
 • systemowa terapia rodzin
 • mediacje rodzinne

Na terenie poradni odbywają się zajęcia:

dla dzieci w wieku przedszkolnym

 • zajęcia stymulujące rozwój indywidualne i grupowe
 • trening uwagi
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia logopedyczna

dla dzieci w wieku szkolnym

 • dla dzieci z problemami emocjonalnymi
 • zajęcia usprawniające grafomotorykę
 • trening koncentracji uwagi
 • trening percepcji wzrokowej
 • terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce języka polskiego indywidualna i grupowa
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki
 • trening myślenia twórczego

Warsztaty

 • umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • dla reedukatorów, pedagogów, nauczycieli jęz. polskiego

Warsztaty prowadzone na terenie podległych placówek 

 • komunikacja w grupie, rozwiązywanie konfliktów
 • techniki uczenia się
 • aktywizujące do wybrania zawodu

Dojazd:
tramwaje: 3, 6, 22, 26 autobusy: 125,135.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Praga-Południe
Specjalizacja instytucji
Autyzm, Aspergera zespół, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Interwencja kryzysowa, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Kryzysy wieku dojrzewania, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Leki, fobie, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niemowlęta - rozwój psychoruchowy, Niepełnosprawność umysłowa, Niesmiałość, Ocena rozwoju poznawczego, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników, Wagarowanie, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
poniedziałek-piątek 8.00-19.00, sobota 9.00-13.00
Kadra
 • psychologowie, w tym certyfikowani terapeuci - podejście poznawczo - behawioralne, podejście psychodynamiczne,
 • pedagodzy terapeuci,
 • neurologopeda,
 • logopedzi terapeuci integracji sensorycznej,
 • terapeuta metody Warnkego,
 • doradca zawodowy.
Adres
Mińska 1/5
03-806 Warszawa
Telefon: 22 810 20 29
Faks: 22 810 20 29

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry