null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poradnia udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom z rejonu dzielnicy Białołęka.

Oferta:

 • diagnostyka i stymulacja rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka w wieku 0-3. roku życia,
 • diagnostyka, konsultacje i porady psychologiczno-pedagogiczne związane z problemami dzieci i młodzieży w pełnym przedziale wiekowym,
 • zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym,
 • terapia pedagogiczna w zakresie języka polskiego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pełnym przedziale wiekowym (w tym dla uczniów z problemem dysleksji rozwojowej),
 • terapia pedagogiczna dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • orzecznictwo w zakresie nauczania specjalnego i indywidualnego,
 • diagnostyka i specjalistyczna pomoc neurologiczna w przypadkach uzasadnionych,
 • informacja zawodowa i poradnictwo zawodowe, pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej dla uczniów z różnych poziomów nauczania,
 • terapia psychologiczno-pedagogiczna adresowana do dzieci i młodzieży (w tym zajęcia psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne),
 • poradnictwo i terapia rodzin (w tym terapia systemowa),
 • profilaktyka uzależnień i oddziaływania terapeutyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem z uwzględnieniem pracy z rodzinami,
 • diagnostyka i terapia logopedyczna,
 • zajęcia psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne, w tym zajęcia z zakresu komunikacji społecznej,
 • terapie wspomagające (terapia integracji sensorycznej, kinezjologia edukacyjna, muzykoterapia, zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny wg programu M. Procus i M. Block, zajęcia grafomotoryczne i inne zgodne z potrzebami dzieci).

Ponadto: porady, konsultacje, współpraca z kadrą pedagogiczną z placówek oświatowych, realizacja różnych form psychoedukacyjnych adresowanych do rodziców / opiekunów i nauczycieli. Placówka zatrudnia wysoko kwalifikowaną, profesjonalną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną odpowiadającą na pełne spectrum problemów dziecięcych i młodzieżowych o charakterze psychologiczno - pedagogicznym. Współpracuje - w przypadkach uzasadnionych, z ośrodkami specjalistycznymi.

Podejmowane inicjatywy ośrodka to dodatkowo:

 • organizacja (lub współorganizacja) konferencji naukowych na szczeblu dzielnicowym, miejskim, ogólnokrajowym z udziałem gości zagranicznych - w ścisłej współpracy z Warszawskim Oddziałem Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wyższymi uczelniami i placówkami oświatowymi,
 • organizacja lub organizacja i prowadzenie różnych form psychoedukacyjnych dla nauczycieli w ramach "Forum wymiany doświadczeń",
 • współpraca a wyższymi uczelniami w zakresie organizacji praktyk studenckich,
 • prowadzenie wolontariatu,
 • współpraca z Instytutem Fizjologii, Patologii Głosu, Słuchu i Mowy - realizacja programów „Słyszę" i „Widzę".

Uzyskane granty:

 • „Działalność profilaktyczna na rzecz uczniów gimnazjum" MEN,
 • „Dojrzałość dziecka 6 - letniego do nauki czytania, pisania i liczenia" (we współpracy z ODN) MENiS.

Dojazd:
linie autobusowe: 176, 126.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Białołęka
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Adopcja - rodziny adopcyjne, Choroba somatyczna przewlekła w rodzinie, Depresja dzieci i młodzieży, Dziecko krzywdzone, molestowanie, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Interwencja kryzysowa, Jąkanie, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Konflikt rozwodowy a dzieci, Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Kryzysy wieku dojrzewania, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Leki, fobie, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niepełnosprawność umysłowa, Niesmiałość, Ocena rozwoju poznawczego, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Orzekanie niepełnosprawności dzieci i młodzieży, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Samobójstwo - próby, myśli, Śmierć i żałoba, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Uzależnienia, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
poniedziałek-piątek godz. 8.00-20.00, sobota. 8.00-13.00
Kadra
 • psycholodzy,
 • psycholodzy z uprawnieniami do prowadzenia psychoterapii,
 • pedagodzy,
 • socjoterapeuci,
 • pedagog – doradca zawodowy,
 • logopedzi,
 • pedagodzy – terapeuci,
 • terapeuci integracji sensorycznej (SI) i innych terapii wspomagających,
 • lekarz neurolog.
Adres
Marywilska 44
03-042 Warszawa
Telefon: 22 814 10 62
Faks: 22 814 10 62

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry