null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, ich rodzicom, nauczycielom z rejonu dzielnicy Wola.

Oferujemy:

 1. Konsultacje.

 2. Badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

 3. Wydawanie opinii.

 4. Po badaniach proponujemy zajęcia postdiagnostyczne:

  • indywidualną i grupową terapię

  • zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny dla dzieci w wieku przedszkolnym

  • terapię logopedyczną

  • zajęcia grupowe dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

  • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych 

  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i reedukacyjne

  • zajęcia psychoedukacyjne, trening skutecznego uczenia się

  • warsztaty antystresowe

  • doradztwo zawodowe ( pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia, pomoc w wyborze zawodu oraz warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze dla rodziców

 1. Orzekanie o:

  • potrzebie nauczania indywidualnego

  • potrzebie kształcenia specjalnego

  • potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

  • potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Dojazd:

Tramwajami 28, 13, 23, 24, autobusami 129, 159, 167

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Wola
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Adopcja - rodziny adopcyjne, Bóle u dzieci i młodzieży, problemy somatyczne, Depresja dzieci i młodzieży, Dziecko krzywdzone, molestowanie, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Interwencja kryzysowa, Jąkanie, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Konflikt rozwodowy a dzieci, Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Kryzysy wieku dojrzewania, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Leki, fobie, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niepełnosprawność umysłowa, Niesmiałość, Ocena rozwoju poznawczego, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Rodziny zastępcze, Samobójstwo - próby, myśli, Samouszkodzenia, Śmierć i żałoba, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników, Wagarowanie, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
poniedziałek - piątek godz. 9.00-19.00, sobota godz. 9.00 - 14.00
Kadra
 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • logopeda,
 • neurologopeda,
 • terapeuci,
 • doradca zawodowy.
Adres
Księcia Janusza 45/47
01-452 Warszawa
Telefon: 22 836 70 88
Faks: 22 836 70 88

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry