null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 19

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poradnia udziela pomocy dzieciom w wieku od urodzenia do 18 roku życia, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek (również niepublicznych), mających siedzibę na terenie Ursynowa. Swoim rejonem działania obejmuje Natolin, Kabaty, a także Moczydło, Grabów, Dąbrówkę, Pyry. Wszystkie zajęcia w poradni są bezpłatne i nie wymagają skierowania. 

Oferta: 
Specjalistyczną pomoc oferuje wysoko wykwalifikowana kadra, w następujących dziedzinach: 

 • profilaktyki 
 • diagnozy i terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej 
 • przesiewowego badania słuchu
 • integracji sensorycznej
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego
 • pracy z rodzicami

Poradnia prowadzi zajęcia profilaktyczno-edukacyjne oraz terapeutyczne: 

• przeznaczone dla dzieci i młodzieży:

 • terapia logopedyczna
 • indywidualna terapia poznawczo-behawioralna
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • reedukacja matematyczna
 • terapia SI
 • terapia psychomotoryczna (dzieci 3-6 lat)
 • warsztaty antystresowe dla uczniów gimnazjum
 • techniki uczenia się i trening koncentracji uwagi
 • stymulacyjna grupa logopedyczna
 • stymulacyjne zajęcia dla dzieci 6 letnich
 • zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla klas I-VI
 • wideotrening Komunikacji (VIT)
 • grupa rozwojowa wg W. Sherbourne
 • warsztaty z doradztwa zawodowego
 • przeznaczone dla rodziców i opiekunów:
 • warsztaty dla rodziców nastolatków
 • rodzeństwo bez rywalizacji
 • grupy wsparcia po w/w warsztatach
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z diagnozą ADHD
 • porady indywidualne
 • spotkania otwarte (różne tematy)
 • przeznaczone dla nauczycieli:

 

 • emisja i higiena głosu
 • szkoleniowe rady pedagogiczne
 • grupa dla logopedów przedszkolnych
 • wideotrening Komunikacji (VIT)
 • warsztaty dla nauczycieli i personelu pomocniczego przedszkola
 • konsultacje indywidualne

Poradnia wydaje orzeczenia w sprawie indywidualnego nauczania oraz kształcenia specjalnego oraz opiniuje o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka 


Dojazd:

Metro: Stacja Natolin
Autobusy: 166, 179, 192

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Ursynów
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Biofeedback, Depresja dzieci i młodzieży, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Interwencja kryzysowa, Jąkanie, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Konflikt rozwodowy a dzieci, Kryzysy wieku dojrzewania, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niesmiałość, Ocena rozwoju poznawczego, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Śmierć i żałoba, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
poniedziałek-czwartek godz. 8.00-19.00, piątek godz. 8.00-17.00
Kadra
 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • doradca zawodowy,
 • neurologopeda,
 • reedukatorzy,
 • terapeuci integracji sensorycznej (SI),
 • psychiatra,
 • rehabilitant.
Adres
Lokajskiego 3
02-793 Warszawa
Faks: 22 648 68 37

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry