null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 13

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poradnia jest publiczną placówką oświatową, w związku z czym udziela bezpłatnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom z placówek oświatowych oraz żłobków mających swą siedzibę na terenie dzielnicy Targówek, oraz dzieciom (w wieku od urodzenia), młodzieży nie uczęszczającej do szkół, zamieszkałym na terenie dzielnicy Targówek. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne.

Oferta poradni:

dla dzieci i młodzieży:

 • badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • konsultacje indywidualne z psychologami, pedagogami. logopedami 
 • zajęcia stymulujące rozwój dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • zajęcia konsultacyjne dla uczniów, u których stwierdzono dysortografię
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna optymalizująca umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla uczniów gimnazjów i liceów
 • zajęcia antystresowe dla uczniów ostatnich klas gimnazjum i ostatnich klas liceum
 • zajęcia aktywizujące uczniów do samodzielnego wyboru zawodu
 • profilaktyka nikotynowa, narkotykowa, HIV i AIDS
 • punkt konsultacyjny dla dzieci 5- 6-letnich z nieustaloną lateralizacją
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym
 • integracja sensoryczna diagnoza i terapia

dla rodziców;

 • porady i konsultacje indywidualne
 • warsztaty umiejętności wychowawczych „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji"
 • systemowa krótkoterminowa terapia rodzin
 • warsztaty tematyczne na terenie przedszkoli, zajecia psychoedukacyjne dla rodziców
 • doradztwo dla dzieci zdolnych i ich rodziców.

dla nauczycieli;

 • „Klub Pedagoga",
 • grupa wsparcia dla psychologów szkolnych
 • szkoleniowe rady pedagogiczne dla zespołów nauczycielskich przedszkoli i szkół,
 • konsultacje indywidualne dla nauczycieli 
 • doradztwo merytoryczne dla reedukatorów i logopedów szkół i przedszkoli

Dojazd:

 • autobus: 176
 • tramwaj: 1, 2, 3, 4, 25
Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Targówek
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Depresja dzieci i młodzieży, Dziecko krzywdzone, molestowanie, Dziecko szkolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Interwencja kryzysowa, Jąkanie, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Kryzysy wieku dojrzewania, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niepełnosprawność umysłowa, Ocena rozwoju poznawczego, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Samobójstwo - próby, myśli, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników, Wagarowanie, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe
Godziny pracy
poniedziałek-piątek w godz. 9.00-19.00
Kadra
 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • reedukatorzy,
 • surdologopeda,
 • terapeuta SI,
 • neurologopeda,
 • pedagog specjalny,
 • terapia pedagogiczna.
Adres
Odrowąża 75
03-310 Warszawa
Telefon: 22 811 05 22
Faks: 22 811 05 22

Pomoc dziecku

Filtry