null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 12

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Opis instytucji:Udzielamy kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomagamy rodziców i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży.

Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży

 • diagnoza i ocena poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka (w tym dzieci w wieku 0-3 lat).
 • ocena przygotowania dziecka do nauki szkolnej (badania sondażowe oraz indywidualne),
 • diagnoza przyczyn trudności w nauce,
 • diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
 • diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulii),
 • diagnoza przyczyn kłopotów wychowawczych,
 • diagnoza logopedyczna,
 • diagnoza procesów integracji sensorycznej,
 • komputerowe przesiewowe programy „Słyszę” „Widzę” „Mówię”,
 • wstępne badania audiometryczne.

Orzecznictwo

 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • terapia pedagogiczna w zakresie trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • terapia pedagogiczna z elementami terapii integracji sensorycznej dla dzieci młodszych,
 • „terapia ręki” (zajęcia usprawniające grafomotorycznie),
 • terapia logopedyczna,
 • zajęcia adaptacyjne w żłobkach i przedszkolach,
 • zajęcia stymulujące rozwój dzieci w wieku przedszkolnym,
 • pomoc dzieciom i młodzieży w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych (psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży),
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • zajęcia socjoterapeutyczne z elementami ART,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży: zajęcia adaptacyjne, warsztaty antystresowe, trening myślenia twórczego, techniki efektywnego uczenia się
 • interwencje kryzysowe. 

Wspomaganie wychowawczeji i edukacyjnej funkcji rodziny

 • porady i konsultacje,
 • rozmowy terapeutyczne,
 • prelekcje i warsztaty:
 • warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zapoznające ze strategiami radzenia sobie z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u dzieci.
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców - trening umiejętności wychowawczych, zasady efektywnego komunikowania się.

Wspomaganie wychowawczej i i edukacyjnej funkcji placówek oświatowych

 • konsultowanie bieżących trudności i problemów w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
 • tematyczne szkolenia dla Rad Pedagogicznych,
 • warsztaty dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć adaptacyjnych,
 • warsztaty psychoedukacyjne dla personelu pomocniczego placówek oświatowych,
 • praktyki dla studentów kierunków pedagogicznych wyższych uczelni.

Dojazd:

Autobusy i tramwaje jadące ul. Andersa do przystanków: Metro Ratusz lub Muranów. Autobusy i tramwaje jadące ul. Jana Pawła II do przystanków Nowolipki lub Anielewicza. Metro: przystanek Ratusz. Poradnia znajduje się w podwórku, w skrzydle budynku Przedszkola Specjalnego nr 208. Dojście schodkami od strony ulicy Dzielnej 1 lub Nowolipki. Dojazd uliczką osiedlową od strony Karmelickiej (róg Nowolipek).

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Śródmieście
Specjalizacja instytucji
Depresja dzieci i młodzieży, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Interwencja kryzysowa, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niemowlęta - rozwój psychoruchowy, Niepełnosprawność umysłowa, Niesmiałość, Ocena rozwoju poznawczego, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Szkoły i przedszkola specjalne, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe
Godziny pracy
poniedziałek-czwartek godz. 8.00-19.00, piątki 8.00-18.00, soboty w godz. 9.00-14.00.
Kadra
 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • terapeuci pedagogiczni,
 • logopedzi,
 • terapeuci integracji sensorycznej (SI),
 • psychoterapeuci,
 • doradca zawodowy.
Adres
Dzielna 1a
00-162 Warszawa
Telefon: 22 636 66 99
Faks: 22 636 91 99

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry