null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzimy:

 • Diagnozę:

  • przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • trudności adaptacyjnych,
  • poziomu rozwoju,
  • specyficznych trudności w nauce,
  • trudności w nauce matematyki w kl. I-IV,
  • dojrzałości szkolnej,
  • problemów emocjonalnych,
  • zaburzeń mowy i języka,
  • integracji sensorycznej (SI),
  • predyspozycji zawodowych,
  • przesiewowe badanie słuchu.
 • Terapię:

  • pedagogiczną dla uczniów dyslektycznych,
  • indywidualną dla dzieci i młodzieży,
  • matematyczna dla dzieci z kl. I-IV,
  • logopedyczną,
  • integracji sensorycznej (SI),
  • rodzinną.
 • Zajęcia warsztatowe:

  • budujące relacje rodzic-dziecko,
  • doskonalenie umiejętności wychowawczych dla rodziców,
  • doskonalące umiejętności wychowawcze dla nauczycieli,
  • efektywnego uczenia się dla młodzieży,
  • kształtujące umiejętności społeczne uczniów.
 • Do osiągnięć poradni należy zaliczyć:
  • posiadanie 5 psychologów przygotowanych do prowadzenia Videotreningu komunikacji,
  • dobrą współpracę z placówkami znajdującymi się w rejonie poradni.

 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Śródmieście
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Dziecko krzywdzone, molestowanie, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Interwencja kryzysowa, Jąkanie, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Kryzysy wieku dojrzewania, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niesmiałość, Ocena rozwoju poznawczego, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Samobójstwo - próby, myśli, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników, Wagarowanie, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe
Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00 i w sobotę 9:00-13:00
Kadra
 • 11 psychologów,
 • 3 pedagogów,
 • specjalista terapii pedagogicznej,
 • logopeda,
 • neurologopeda
 • specjalista od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w wymiarze 1/2 etatu),
 • specjalista terapii SI,
 • 2 doradców zawodowych (w wymiarze po 1/2 etatu)
   
Adres
Świętokrzyska 18a
00-052 Warszawa
Telefon: 22 826 99 86
Faks: 22 826 99 86

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry