null

Pamiętaj - nie jesteś sam!

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Centrum Wspierania Rodzin rusza z realizacją programu "Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży". W ramach projektu organizowane będą konsultacje indywidualne z psychologiem - na żywo oraz online, zajęcia edukacyjno-rozwojowe w szkołach, warsztaty dla rodziców, prelekcje, podcasty i wiele innych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i rodziców w odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się takie problemy jak niska samoocena, samotność, bezradność, obniżony nastrój, stany depresyjne i lękowe, kryzys emocjonalny, podejmowanie zachowań ryzykownych i autodestrukcyjnych, trudności w relacjach z innymi, trudności szkolne i wychowawcze, uzależnienia cyfrowe.

W ramach spotkań indywidulnych i grupowych z psychologami zostanie udzielona pomoc dostosowana do specyfiki problemów i kondycji psychicznej zgłaszających się osób. W związku z tym, że problemy psychologiczne często nie dotyczą jednej osoby specjalistyczną pomocą i wsparciem krótkoterminowym objęci zostaną również rodzice (rodziny), opiekunowie i w razie zgłaszanych potrzeb, także nauczyciele. Kompetencje rozpoznawania sytuacji kryzysowych, budowania relacji, wypracowania strategii zapobiegania i reagowania na występujące w danej rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej sytuacje trudne, zagrażające rozwojowi dzieci i młodzieży – są kluczowe w krótkoterminowej pomocy psychologicznej.

Osoby, chcące uzyskać pomoc psychologiczną mogą zgłaszać się telefonicznie 536-783-213 w godzinach od 9:00 do 16:00 lub drogą elektroniczną: biuro@niejestessam.waw.pl

Uwaga: wejście do poradni znajduje się od strony ul. Kickiego