null

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20081209141458logo.gif

Tradycja naszego ośrodka sięga 1817 roku, kiedy to ks. Jakub Falkowski powołał do życia pierwszą w Polsce szkołę kształcącą dzieci z wadami słuchu.

Od 1970 roku jesteśmy samodzielną placówką przygotowującą młodzież niesłyszącą do zawodu. W 1976 roku zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce szkołę średnią kształcącą niesłyszących. Od 1980 roku jej absolwenci mogą przystępować do egzaminu maturalnego i podejmować studia wyższe. W 1992 roku jako pierwsza szkoła dla niesłyszących wprowadziliśmy nauczanie języka angielskiego. W 2002 roku otworzyliśmy Liceum Profilowane, które kończy się maturą. Od 2006 roku kształcimy absolwentów ZSZ w Technikum Uzupełniającym. Szkoła Policealna, działająca w Ośrodku jest przeznaczona dla absolwentów liceum profilowanego, liceum ogólnokształcącego i technikum. Uczymy już 38 lat.

Celem naszych szkół jest:

 • przekazanie uczniowi wiedzy ogólnej i zawodowej, którą będzie umiał twórczo wykorzystać;
 • ukształtowanie człowieka samodzielnego, dojrzałego, wyposażonego w wartości etyczno-moralne.

Z czego jesteśmy dumni:

 • 25 naszych absolwentów ma stopień magistra;
 • nasi absolwenci zdobywają indeksy wyższych uczelni, m. in.: Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania;
 • w Ośrodku pracuje 15 niesłyszących nauczycieli w tym 10 absolwentów naszej szkoły;
 • nauczyciele współpracują z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną;
 • Ośrodek współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Pedagogiki Specjalnej;
 • Absolwenci Ośrodka prowadzą lektorat polskiego języka migowego na Uniwersytecie Warszawskim i uczestniczą w pracach badawczych nad opisem gramatycznym polskiego języka migowego;
 • powołaliśmy fundację „Surdus” działającą na rzecz uczniów i absolwentów niesłyszących;
 • nasi uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich zawodach przedmiotowych i sportowych;
 • nasz uczeń zdał międzynarodowy egzamin z języka angielskiego KET;
 • z wysokiej zdawalności uczniów na egzaminie maturalnym w ostatnich latach, w tym także na poziomie rozszerzonym;
 • z bogatej oferty zajęć rewalidacyjno  logopedycznych i zajęć rozwijających zainteresowania uczniów teatr, muzyka, plastyka i sport;
 • z przyjaznej uczniom atmosfery w szkołach i internacie;
 • z dobrego wyposażenia placówki w komputery i inne pomoce dydaktyczne.

Proponujemy szkołę kameralną i przyjazną.

W naszej szkole:

 • mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • klasy liczą 6-8 uczniów;
 • oferujemy bibliotekę z bogatym księgozbiorem i czytelnię, w której jest centrum multimedialne;
 • nauczyciele dostosowują nauczanie do indywidualnych potrzeb każdego ucznia;
 • uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce mogą liczyć na stypendium naukowe;
 • każdy uczeń czuje się rozumiany, ponieważ porozumiewamy się dostosowując sposób komunikacji do możliwości ucznia;
 • zapewniamy dodatkowe zajęcia wspomagające przygotowanie się do matury;
 • zapewniamy specjalistyczną pomoc logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz opiekę medyczną;
 • spotkania z rodzicami to nie tylko „wywiadówki”, ale też wspólne Wigilie, studniówki; zawsze są one okazją do dzielenia się uwagami i rozwiązywania problemów;
 • osoby w szczególnie trudnej sytuacji materialnej otrzymują zapomogi losowe;
 • istnieje możlwiość korzystania z bardzo dobrych posiłków w stołówce Ośrodka;

Do Ośrodka przyjmowana jest młodzież z wadą słuchu od 40dB, zakwalifikowana do kształcenia specjalnego. Nauka może być kontynuacją edukacji w szkolnictwie specjalnycm, ale także kontynuacją nauki w szkołach ogólnodostępnych. Kadra pedagogiczna pracująca w ośrodku to: surdopedagodzy specjaliści z poszczególnych przedmiotów, logopedzi i psycholodzy.

Kontakt z dyrekcją Ośrodka  codziennie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.Kontakt z dyrekcją Ośrodka – codziennie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Dojazd:

Dojazd z Dworca Centralnego:

 • Autobusy: 105, 109
 • Tramwaje: 8, 10, 22, 24

Dojazd z Dworca Zachodniego:

do placu Zawiszy

 • Autobusy: 127, 130, 517

od placu Zawiszy

 • Autobusy: 150, 159
 • Tramwaje: 1, 8, 20, 22, 24, 32
Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Wola
Specjalizacja instytucji
Dziecko zdolne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Turnusy rehabilitacyjne, Wady słuchu, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe
Godziny pracy
Zajęcia w szkole: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00. Internat otwarty jest całodobowo od poniedziałku do piątku.
Kadra

Kadrę placówki tworzą nauczyciele oraz wychowawcy posiadający doświadczenie w pracy pedagogicznej z uczniami z różnorodnymi uszkodzeniami słuchu.

 • pedagodzy specjalni, surdopedagodzy, logopedzi i surdologopedzi,
 • nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. W szkole pracuje
 • dwóch pedagogów,
 • dwóch psychologów
 • dwóch bibliotekarzy.

W szkole i w internacie pracują także nauczyciele i wychowawcy niesłyszący.

Adres
Łucka 17/23
00-842 Warszawa
Telefon: 22 624 28 91
Faks: 22 624 28 91

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry