null

Organizacja zajęć szachowych w stołecznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
logo_warszawskiego_pilotazu_0.jpg

Mimo trudnej i dynamicznej sytuacji, trwałość projektu „WARS i SAWA grają w szachy” została zachowana i zajęcia szachowe realizowane są niezmiennie od ośmiu lat w warszawskich szkołach podstawowych.

Zgodnie z tegoroczną ewaluacją cząstkową, w bieżącym roku szkolnym 2021/2022:

SZKOŁY:

 • zajęcia szachowe dla najmłodszych uczniów realizowane są w 106 stołecznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa
  (tj. blisko 50% wszystkich warszawskich SP). Wśród nich 85 SP (prawie 80%) to szkoły
  z projektu „WARS i SAWA grają w szachy”;
 • blisko 60% szkół podstawowych z projektu (85/149) kontynuuje projektową naukę gry w szachy w roku szkolnym 2021/2022.

NAUCZYCIELE:

 • w ponad 90% szkół podstawowych z projektu (w 77/85 SP) i ok. 75% wszystkich stołecznych SP (79/106) zajęcia szachowe prowadzą nauczyciele przeszkoleni
  z metodyki nauczania gry w szachy w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy”;
 • blisko 25% wszystkich nauczycieli przeszkolonych z metodyki nauczania gry w szachy
  w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” prowadzi zajęcia szachowe
  z uczniami w r. szk. 2021/2022;
 • zgodnie z odpowiedziami respondentów, naukę gry w szachy w warszawskich szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi grupa 179 nauczycieli, w tym 147 z projektu „WARS i SAWA grają w szachy”.

UCZNIOWIE:

 • przed wybuchem pandemii, z roku na rok obserwowaliśmy wyraźną tendencję wzrostową liczby warszawskich uczniów objętych edukacją szachową (średni wzrost
  o ok. 1 tys. uczniów rocznie). Tuż przed pandemią w zajęciach szachowych uczestniczyło ponad 10 tys. uczniów warszawskich szkół podstawowych;
 • w ubiegłym, pandemicznym roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów uczęszczających na szkolne zajęcia szachowe zmniejszyła się o ok. 1/3 (do ok. 6 tys.);
 • w bieżącym roku szkolnym 2021/2022, po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej
  w szkołach, obserwujemy ponowny wzrost liczby dzieci uczęszczających na szkolne zajęcia szachowe - o ponad 1,2 tys. uczniów w stosunku do ubiegłego roku szkolnego;
 • kilka szkół wskazało, że w szkolnych zajęciach szachowych uczestniczą również dzieci z Ukrainy.

Cieszy fakt, że zdecydowana większość warszawskich szkół podstawowych zamierza kontynuować bądź wprowadzić edukację szachową w następnym roku szkolnym (ponad 70%, 158/218 SP).

Odpowiadając na Państwa zapotrzebowanie, jesienią br. planowane jest uruchomienie kolejnej edycji projektu „WARS i SAWA grają w szachy”, z kursem podstawowym z metodyki nauczania gry w szachy dla kolejnej grupy nauczycieli.

 

 

Załączniki: