null

Nowa siedziba Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 01.09.2022 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” przeniosła się do nowej siedziby. Obecnie Poradnia mieści się w budynku przy ul. Karolkowej 53A na 2 piętrze. Siedzibę współdzielimy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2.

Budynek, w którym obecnie mieści się Poradnia jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiada przestronne gabinety do pracy indywidualnej oraz 3 sale do prowadzenia spotkań grupowych.

Dzięki znacznej poprawie warunków lokalowych i zwiększeniu liczby etatów poszerzyła się oferta poradni. Zapraszamy rodziców dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat z całego terenu m.st. Warszawy. Oferujemy indywidualne konsultacje i terapie, grupy wsparcia oraz różnorodne warsztaty dla rodziców.

Przy Poradni działa też Centrum do spraw Dzieci Zdolnych, w ramach którego prowadzone są konsultacje oraz warsztaty dla dzieci zdolnych z klas 0 – I SP.

Na zapotrzebowanie szkół i przedszkoli prowadzimy warsztaty i szkolenia dla Rad Pedagogicznych.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę Poradni: https://www.sppp-udr.org/

Zobacz galerię (3 zdjęć)