null

Nieodpłatna grupa wsparcia i rozwoju dla mam dzieci w wieku 0-6 lat

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja UNA zaprasza mamy dzieci w wieku 0-6 lat do udziału w nieodpłatnej grupie wsparcia i rozwoju. Spotkania grupy rozpoczną się w listopadzie 2023. 

Program uwzględniający szczególne potrzeby uczestniczek, jest skoncentrowany na celach uczestniczek i budowaniu rozwiązań.

Grupa dla mam, które:

– chcą lepiej radzić sobie z problemami wychowawczymi;
– chcą odzyskać wpływ na sytuację rodzinną;

– potrzebują wsparcia i wymiany doświadczeń;

– chcą budować pozytywne relacje z innymi;

– chcą przezwyciężać trudności w związku.

Miejsca spotkań:
Pracownia Fundacji UNA
Warszawa, ul. Nowolipki 19/1

Liczba miejsc ograniczona – konieczność zgłoszenia
Tel.: 665 830 618,
email: biuro@fundacjauna.pl

Więcej informacji: www.fundacjauna.pl