null

Nauczycielu, zadbaj o swój dobrostan

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy warszawskich nauczycieli na warsztaty, konsultacje grupowe i sesje indywidualne z profilaktyki zdrowia psychicznego.

Pandemia przyniosła wiele nowych czynników wywołujących stres. Przeniesione do świata cyfrowego relacje społeczne, konieczność bardzo szybkiego oswojenia świata nowych technologii i związany z tym technostres, ekspozycja publiczna uczniów i nauczycieli na niespotykaną do tej pory skalę.

Wszyscy chcemy powrotu do normalności. Podejmujemy działania indywidualnie, ale też szukamy wsparcia instytucjonalnego. Miasto stołeczne Warszawa przygotowało szereg działań wspierających uczniów, nauczycieli i rodziców.

Propozycje szkoleń dla nauczycieli

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało szeroką ofertę szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego adresowane do nauczycielek i nauczycieli.

Propozycje koncentrują się nie tyle na aspektach pracy z dziećmi i młodzieżą, a proponują wiedzę, umiejętności i doświadczenia, które mogą pomóc samym pedagożkom i pedagogom w zadbaniu o swój dobrostan psychiczny. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.wcies.edu.pl

Część działań już się rozpoczęła. Zapraszamy do korzystania z formy wsparcia, które zaczynają się już za chwilę:

Pracownia Doskonalenia Kadr Kierowniczych Oświaty – kierowniczka Beata Łuba-Krolik

beata.luba@wcies.edu.pl

Tytuł formy Forma Liczba godzin Termin realizacji Adresat/ liczba uczestników
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami –  doskonalenie kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej – grupa wsparcia Grupa wsparcia 25 20.01-5.05.2022 25
Coaching jako forma indywidualnego wsparcia dla dyrektora Sesje indywidualne 12 24.01-30.06.2022 15
Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu placówką Kurs doskonalący 40 9.03 – 13.04.2022 25
Kompetencje mediacyjne dyrektora szkoły/ placówki oświatowej – grupa wsparcia Grupa wsparcia 16 23.02-27.04.2022 20

Warszawskie sieci dyrektorskie:

- Podłącz się- zarządzanie własną energią (profilaktyka wypalenia zawodowego i nie tylko)

- Budowanie pozytywnego wizerunku dyrektora, rady pedagogicznej, placówki

- Rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy dyrektora

- Czego współcześnie potrzebuje młody stażem dyrektor?
Sieci współpracy 30 15.09.2021- 15.06.2022 20

 

 

 

Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego – kierowniczka Beata Walkiewicz

beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

Eksperci zewnętrzni

Tytuł formy doskonalenia Forma doskonalenia/tryb Liczba godzin Termin Początek rejestracji Adresat/ liczba uczestników
Relaks dla głosu  i ciała Warsztat metodyczny – stacjonarny 9

11 marca (15.30 – 18.45) 12  marca (9.00 – 13.00)

28 lutego Zainteresowani nauczyciele, specjaliści szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych/ 12
Sfera Osobistej Mocy

Warsztaty rozwojowe wzmacniające odporność psychiczną nauczycieli.

Dla chętnych osób biorących udział w warsztatach konsultacje indywidualne poza terminami warsztatów.

Tryb – online.

Każda grupa 9 godz. dyd.

Grupa III:

30 marca,
13 kwietnia,
27 kwietnia
(godz. 17-19)


Grupa IV

20 kwietnia
4 maja
18 maja (godz.16.30-18.30)

Grupa III – 21 marca

Grupa IV – 5 kwietnia

Grupa V – 10 maja
Zainteresowani nauczyciele, specjaliści szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych/ 32 osoby
Studium Empatii (NVC) i Rozwiązań (TSR)

Kurs doskonalący poszerzający umiejętności pracy dążącej do rozwiązań trudnych sytuacji z jednoczesnym zadbaniem o swój komfort psychiczny

Tryb online
50 godz.

4 zjazdy w terminach:

13-14 maja, 27-28 maja
17-18 czerwca  (godz.: piątki 16.00-20.00,  soboty 9.00-15.00)

 24-25 czerwca
(piątek 16.00-19.30, sobota 9.00-14.00)

29 kwietnia Zainteresowani nauczyciele, specjaliści szkół i przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych/ 18 osób
Dialog motywujący jako profilaktyka wypalenia zawodowego Warsztat metodyczny – Tryb online

12 godz.

Grupa I

8- 9 kwietnia (piatek: 16.00 - 20.00 i sobota 9.00-15.00)

 

Grupa II

10, 11, 17 maja (16.00 - 19.00)

Grupa I - 28 marca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa II – 26 kwietnia

Grupa I : Zainteresowani specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych / 16 osób

 

 

Grupa II – nauczyciele szkół, przedszkoli / 16 osób

 

Doradczynie metodyczne

Tytuł formy doskonalenia Forma doskonalenia/tryb Liczba godzin Termin Początek rejestracji Adresat/ liczba uczestników
Techniki redukcji stresu Warsztat – online 3

2 marca (10.00 – 12.15)

9 marca (15.00 – 17.15)
17 lutego Zainteresowani nauczyciele, specjaliści szkół i przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych/ 16
Stres i techniki radzenia sobie z nim Warsztat online 8 22 kwietnia (14.00 – 19.00) 8 kwietnia Zainteresowani nauczyciele, specjaliści szkół i przedszkoli/ 20 osób
Nauczyciel w kryzysie emocjonalnym – sygnały świadczące o problemie i formy pomocy Warsztat online 3 4 marca (17.00 – 19.30) 28 lutego Nauczyciele, specjaliści szkół i przedszkoli/16
Jak dbać o swój dobrostan psychiczny  Konsultacje zbiorowe/indywidualne – online Konsultacje zbiorowe – 3 godz. Luty – lipiec - Zainteresowani nauczyciele, specjaliści szkół i przedszkoli/ liczba konsultacji zależna od liczby chętnych

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki – kierowniczka Izabela Podsiadło-Dacewicz

izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

Tytuł Forma Terminy Liczba godzin Liczba osób
Umiejętności coachingowe w pracy pedagogicznej Online lub stacjonarnie

1. edycja:

8.01-6.03.2022

 

2. edycja:

19.03-10.04.2022

60

 

 

60

16

 

 

16

Mediacje w szkole Online lub stacjonarnie 11.12.2021-10.04.2022 84 16
Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo?  Online lub stacjonarnie

27.03 i 3.04.2022

16 20
Ruch i praca z ciałem – wzmocnienie dobrostanu psychicznego  Stacjonarne

2 edycja:

Lipiec 2022

16 16
Trening umiejętności społecznych prowadzony w formule treningu interpersonalnego  Stacjonarne

2-5.07.2022

lub

18-21.08.2022

40 16
Rola emocji w życiu i pracy nauczyciela  Stacjonarne

kwiecień- maj 2022

20 16
Interwencja kryzysowa w pracy z dzieckiem i klasą Stacjonarne 4.03-1.04.2022 60 20
„Odwaga w przywództwie – Dare to LeadTM” Online 9-10.04.2022 20 16
Szacunek do siebie – szacunek do innych. Postawa asertywna w pracy nauczyciela (2 edycje) Stacjonarnie

1 edycja:

kwiecień

 

2 edycja: maj

20

 

 

 

20

16

 

 

 

16
Trening uważności i współczucia Online od 21.02 do 11.04.2022 32 20
Porozumienie bez Przemocy w szkole (kurs rozwijający kompetencje związane z empatyczną komunikacją) Online od marca do czerwca 60 25

Self – reg w szkole (kurs o samoregulacji emocji i radzeniu sobie ze stresem)

Online

kwiecień – czerwiec

 

16

 

25
Samowspółczucie i praca z krytykiem wewnętrznym Online Marzec-maj 24 20
Fotologia – terapeutyczna moc fotografii Stacjonarnie Czerwiec, lipiec 20 25
Warsztat pracy z głosem: Jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali?  Jak słuchać ludzi, żeby chcieli do nas mówić?  Stacjonarnie

1 edycja:

Maj

 

2 edycja:

czerwiec

20

 

20

16

 

16

Gra „Podróż Bohatera” jako narzędzie wykorzystywane do wzmacniania rozwoju osobistego i współpracy w zespole. Stacjonarnie Lipiec 2022 30 16
Nauczycielskie SPA. Jak radzić obie ze stresem i dbać o swój dobrostan? Stacjonarnie Lipiec 2022 20 16
Uważność w edukacji – kurs instruktorski Stacjonarnie Lipiec-sierpień 2022 40 16
STRES - Systematyczny Trening REdukcji Stresu Stacjonarne lub online Kwiecień-maj 2022 32 16

 

Tytuł Forma (tryb) Adresat Liczba godzin / 1 grupa Liczba osób w grupie Liczba grup Termin
Relaks dla głosu  i ciała warsztat (stacjonarny) Zainteresowani nauczyciele, specjaliści 9 16 2  czerwiec
Sfera Osobistej Mocy - konsultacje indywidulane dla zainteresowanych osób uczestniczących w warsztatch  konsultacje indywidualne (zdalny) Zainteresowani nauczyciele, specjaliści 30 15 4 marzec - czerwiec
Warsztat pracy z głosem: Jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali?  Jak słuchać ludzi, żeby chcieli do nas mówić?  kurs doskonalący (stacjonarny) zainteresowana kadra pedagogiczna warszawskich szkół i plaówek edukacyjnych 20 16 2 kwiecień-czerwiec
Nauczycielskie Sanatorium ze Sztuką kurs doskonalący (wyjazdowy) zainteresowana kadra pedagogiczna warszawskich szkół i plaówek edukacyjnych 10 12 10 kwiecień - sierpień