null

Nauczyciele z Warszawy laureatami konkursu „Kierunek – innowacja 2023”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Znamy laureatów konkursu dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja 2023”. Wśród nagrodzonych znalazła się Pani Karolina Stańczyk (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Szancera w Warszawie) oraz Pan Grzegorz Letkiewicz (Zespól Szkół Łączności w Warszawie). Serdecznie gratulujemy!

Założenia konkursu 

Konkurs polegał na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2022/2023 działalności innowacyjnej z wykorzystaniem kreatora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: 

  • zastosowane nowatorskich rozwiązań, 
  • oryginalna forma opisu działalności innowacyjnej, 
  • innowacyjny pomysł na wykorzystanie w działalności innowacyjnej narzędzi cyfrowych, techniczna prezentacja opisu.

Pełna lista lauratów konkursu znajduje się na stronie Ministwa Edukacji i Nauki