null

Nauczyciele uczniów z niepełnosprawnościami - nagrodzeni

Drukuj otwiera się w nowej karcie

18 października br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród Dyrektora Biura nauczycielom zaangażowanych w pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i pedagogom zatrudnionym w placówkach edukacji pozaszkolnej. Dyplomy z podziękowaniem za twórczą i zaangażowaną pracę otrzymało z rąk Dyrektorki Biura Edukacji, Joanny Gospodarczyk – 36 nauczycieli. Ze strony organu prowadzącego był to wyraz doceniania osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych pracujących z dziećmi i młodzieżą nauczycieli przedmiotów, wychowawców i specjalistów, w zakresie zarządzania szkołami specjalnymi i placówkami – także dyrektorów tych jednostek. Joanna Gospodarczyk, dziękując nauczycielom za codzienny wysiłek, także za opiekę, jaką szkoły specjalne w tym roku otoczyły dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy, zapewniła nauczycieli, że samorząd warszawski dołoży wszelkich starań, by zapewnić pracownikom oświaty dobre i stabilne warunki zatrudnienia.

Uroczystość zorganizowało Biuro Edukacji, w związku z Dniem Edukacji Narodowej. W tym roku skorzystaliśmy z gościny Pałacu Młodzieży i udostępnionych nam pięknych wnętrz Ogrodu Zimowego. Spotkanie uświetnił zespół muzyczny z MDK Łazienkowska w składzie: wiolonczela – Katarzyna Dudzińska, gitara – Tymon Niewiadomski, pianino – Agnieszka Zielińska (nauczycielka MDK). Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za życzliwość, uśmiechy i inspirujące rozmowy.