null

Nauczyciel w podróży - zostań nauczycielem skierowanym do pracy wśród Polonii

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nauczyciel w podróży - zostań nauczycielem skierowanym do pracy wśród Polonii

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą corocznie kieruje nauczycieli do pracy dydaktycznej wśród Polonii i Polaków za granicą. Prócz zajęć dydaktycznych nauczyciele prowadzą w miejscach przebywania szeroką działalność kulturalno-oświatową. Upowszechniają wiedzę na temat polskiej kultury, sztuki, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć naukowych i gospodarczych.

Obecnie trwa rekrutacja nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji poszukujemy polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki. W Argentynie i Brazylii – polonistów oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach prowadzonej rekrutacji organizujemy spotkanie informacyjne w formule online.

24 stycznia (poniedziałek) o godzinie 18.00 czasu polskiego.

Zapisy: http://ankiety.orpeg.pl/index.php/285533/lang-pl

Porozmawiamy m.in. o:

- aspektach prawnych kierowania do pracy za granicą

- wymaganiach formalnych

- możliwościach rozpoczęcia / kontynuacji awansu zawodowego

- doświadczeniach nauczycieli skierowanych m.in. do Brazylii.

Odpowiemy także na pytania uczestników spotkania.

Informacje dla nauczycieli zainteresowanych podjęciem pracy za granicą

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  • kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu, którego będą uczyć za granicą,
  • znajomość języka danego kraju lub jednego z następujących języków: rosyjskiego, hiszpańskiego, angielskiego, francuskiego i niemieckiego, w przypadku, gdy jest on powszechnie stosowany w kraju, o skierowanie do którego nauczyciel się ubiega,
  • co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli, lub ostatnią pozytywną ocenę realizacji planu rozwoju zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli szkół za granicą,
  • warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Więcej infromacji na stronie: www.orpeg.pl/kierowanie-nauczycieli/podstawowe-informacje/