null

Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie | 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

III edycja Konkursu

Szanowni Państwo,

przed nami III edycja Konkurs, którego celem jest wskazanie najlepszych przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych.

 Zgodnie z nowymi zapisami „o nagrodę występuje dyrektor placówki, na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły, samorządu uczniowskiego lub innych członków społeczności szkolnej”.

 Do Konkursu mogą być zgłaszane obiekty oddane do użytkowania, zaliczające się do kategorii, w których przyznawane będą nagrody:

  1. Przedszkola,
  2. Szkoły podstawowe,
  3. Szkoły ponadpodstawowe.

Do Konkursu zgłaszać można zarówno cały obiekt, jak i jego część.

Obiekty można zgłaszać do 31 marca 2018 r.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Projekty i inicjatywy.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela również pani Bożena Głażewska pracownik Wydziału Edukacji Pozaszkolnej i Pozaformalnej w Biurze Edukacji: bglazewska@um.warszawa.pl; tel: 22 44 33 518.

Załączniki: