null

Nabór wniosków do XI edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej Imienia Janusza Korczaka do 15 lipca 2024 r.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i wychowawców do aplikowania o Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka. Wnioski należy przesłać do poniedziałku 15 lipca 2024 r.

Adresatami nagrody są przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, inne placówki dla dzieci i młodzieży. Temat przewodni na lata 2023/2024 XI edycji Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka „My wychowujemy was, ale i wy nas wychowujecie“.

O Nagrodę należy aplikować poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego - „XI edycja Formularz zgłoszeniowy do Warszawskiej Nagrody Wychowawczej imienia Janusza Korczaka”, zamieszczonego w systemie ankietowym pod adresem https://ankietybe.um.warszawa.pl

Placówka, ubiegająca się o Nagrodę, po wypełnieniu wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w systemie ankietowym, powinna go zapisać i wydrukować. Podpisaną przez dyrektora placówki wersję papierową należy, zeskanować a następnie przesłać na adres e-mail: nagroda.korczakowska@eduwarszawa.pl do poniedziałku 15 lipca 2024 r.

Laureaci w każdej z kategorii tj. przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, inne placówki dla dzieci i młodzieży, otrzymają nagrodę w wysokości 5 000 zł. 

Partnerami Nagrody są Muzeum Warszawy, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Prezydent m.st. Warszawy.

Wsparcia związanego z założeniami formalnymi, organizacyjnymi i merytorycznymi Nagrody, udziela we WCIES - Izabela Witczak - (22) 628 67 64 w. 17, kom: 723 245 227, izabela.witczak@wcies.edu.pl

Osoba do kontaktu w Biurze Edukacji: Robert Tkaczyk - (22) 44 33 534; rtkaczyk@um.warszawa.pl

Zasady ubiegania się o przyznanie Nagrody określa Zarządzenie Nr 1450/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2021 r. https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/72446AE4-F9E6-47CA-99C8-54E199B4A8EA,frameless.htm(otwiera się w nowej karcie)

Szczegóły dotyczące Nagrody https://edukacja.um.warszawa.pl/-/xi-edycja-warszawskiej-nagrody-wychowawczej-imienia-janusza-korczaka

Dostęp do formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej mają placówki prowadzone przez m.st. Warszawę, placówki niepubliczne, które chcą wziąć udział w konkursie wysyłają zgłoszenie tego faktu na adres: ankiety.be@um.warszawa.pl  ; zgłoszenie musi zawierać:

pełną nazwę jednostki składającej aplikację, adres, imię i nazwisko wypełniającego formularz zgłoszeniowy oraz jego adres e-mailowy; na podstawie zgłoszenia placówka niepubliczna otrzyma dostęp do systemu ankietowego, co umożliwi jej wypełnienie formularza zgłoszeniowego.