null

Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mój potencjał-Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – RPO WM na lata 2014 – 2020


Celem głównym projektu jest poprawa jakości doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych z m.st. Warszawy poprzez podniesienie kompetencji wśród minimum 148 nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego oraz utworzenie PIK w 21 szkołach podstawowych i objęcie w nich wsparciem w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego 500 uczniów.
Projekt realizowany jest w okresie: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Dofinansowanie projektu z UE: 510 048 zł

Mój potencjał-Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – RPO WM na lata 2014 – 2020 Celem głównym projektu jest poprawa jakości doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych z m.st. Warszawy poprzez podniesienie kompetencji wśród minimum 148 nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego oraz utworzenie PIK w 21 szkołach podstawowych i objęcie w nich wsparciem w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego 500 uczniów. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Dofinansowanie projektu z UE: 510 048 zł

 

 

Załączniki: