null

Moda w przestrzeni współczesnego miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
09.12.2021 11:30 - 09.12.2021 13:00
EUROREG, Online
Euroreg grafika ilustracyjna

Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

W referacie podjęty zostanie temat wielości przejawów obecności odniesień do mody w przestrzeni miasta, w tym miejsc projektowania, sprzedaży i konsumpcji mody w dużych miastach w Polsce. W ostatnich latach moda, rozumiana jako odzież wybierana, nabywana i noszona przez konsumentów zgodnie z ich indywidualnymi gustami i wyborami (w kontraście do odzieży roboczej), przyczynia się do zaistnienia ciekawych zjawisk w przestrzeni miejskiej. Z jednej strony, obserwuje się postępujący proces zaniku drobnego handlu, małych sklepów i butików w przestrzeni dużych miast, w szczególności w ich centrach, historycznych dzielnicach i przy, niegdyś głównych, ulicach handlowych oraz koncentrację handlu odzieżą w sklepach wielkopowierzchniowych i dużych centrach handlowych. Z reguły proponują one zunifikowany, masowo produkowany asortyment oferowany przez duże, sieciowe firmy odzieżowe. Z drugiej strony, widoczna jest transformacja i zmiana formuł(y) funkcjonowania placówek handlowych działających w mniejszej skali obecnych w przestrzeni miejskiej, w tym w śródmieściach miast. Dotyczy to w szczególności wybranych segmentów rynku mody (np. marki luksusowe, lokalni, niezależni projektanci i producenci, odzież z przesłaniem ekologicznym, regionalnym czy patriotycznym), której nabywanie jest w dużym stopniu świadomą manifestacją kulturową, podkreślającą kulturową dystynkcję i przynależność do określonej grupy społecznej. Inną jeszcze alternatywą jest przeformułowana forma popularnych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku bazarów i kiermaszów, czy to jako funkcjonujących pod jednym dachem stoisk drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność handlowo-usługową, czy to wydarzeń modowych, takich jak targi mody niezależnej przyciągających specyficzną wielkomiejską publiczność. Zjawiska te zostaną pokazane i przeanalizowane posługując się przykładem Krakowa oraz innych miast w Polsce i Europie Środkowej.

Spotkanie odbędzie się online – link do seminarium.

Seminaria EUROREG: Seminaria | EUROREG - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (uw.edu.pl)