null

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jesteśmy placówką resocjalizacyjną dla chłopców w wieku 13-18 lat. Zadaniem placówki jest eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie do samodzielnego życia. W placówce podopieczni mają zapewnioną całodobową opiekę, w tym możliwość edukacji na poziomie gimnazjum. Kadra pedagogiczna posiada specjalistyczne przygotowanie umożliwiające prowadzenie zajęć dla młodzieży  z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi. Współpracujemy z różnego rodzaju instytucjami wspomagającymi proces socjalizacji . Młodzieży przebywającej w Ośrodku proponujemy zajęcia sportowe, plastyczne- współpracujemy z Młodzieżowym Domem Kultury, kompensacyjno-wyrównawcze, sprawnościowo-obronne- współpracujemy z 56 SDH, socjoterapeutyczne. Radą i pomocą służą pedagodzy i psycholog. Istnieje możliwość doradztwa zawodowego i zdobycia kwalifikacji w ramach projektów realizowanych wspólnie z OHP.  

Dojazd:

Autobusami linii: 130, 172, 107.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Mokotów
Specjalizacja instytucji
Dziecko krzywdzone, molestowanie, Dziecko szkolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Interwencja kryzysowa, Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Pomoc rodzinie, Terapia zajęciowa, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
Placówka całodobowa czynna przez cały rok.
Kadra

Kadra pedagogiczna posiada wykształcenie wyższe. wszyscy wychowawcy ukończyli studia o kierunku: pedagogika specjalna i resocjalizacja, część ma dodatkową specjalizację zawodową i ukończone studia podyplomowe. Nauczyciele są specjalistami z zakresu nauczanych przedmiotów.
 

Adres
Dolna 19
00-773 Warszawa

Pomoc dziecku

Filtry