null

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 jest placówką specjalizującą się w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Wychowankowie są przyjmowani na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jesteśmy placówką koedukacyjną dla dzieci od 13. do 21. roku życia. Nabór dokonywany jest na prośbę opiekunów prawnych (rodziców) dziecka.

 W ramach MOS istnieje:

  •  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 331 (klasa VII)
  •  Branżowa Szkoła I stopnia z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi nr 67 (Klasy II-III)
  •  Internat

Placówka przyjmuje osoby głównie z terenu Warszawy na prośbę rodziców, po odbyciu rozmowy wstępnej.

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) powstały z inicjatywy Biura Edukacji miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń. Celem Punktów jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Koordynator punktu: Pan Kacper Pilczuk

tel: 22 836 78 73 wew. 21; e-mail: brozka@spk.waw.pl

Obszar udzielanych konsultacji:

  • Zagrożenie młodzieży niedostosowaniem społecznym;
  • Trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej;
  • Używanie środków psychoaktywnych;
  • Zaburzenia zachowania, zaburzenia seksualne
  • Konsultacje z postępowania w sprawach nieletnich;


Dojazd:

Autobusy: 171, 501, 507, 523

Tramwaje: 23, 24, 28, 5

Znajdujemy się niedaleko centrum handlowego Wola Park.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Wola
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Biofeedback, Depresja dzieci i młodzieży, Dziecko szkolne, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Kryzysy wieku dojrzewania, Leki, fobie, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Samobójstwo - próby, myśli, Samouszkodzenia, Szkoły i przedszkola specjalne, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników, Uzależnienia, Wagarowanie, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne, Zasiłki
Godziny pracy
Placówka całodobowa.
Kadra

Kadra MOS nr 6 to pracownicy dydaktyczni posiadający przygotowanie specjalistyczne do pracy w zakresie resocjalizacji dzieci i młodzieży. W placówce pracują specjaliści tacy jak: pedagog szkolny, socjoterapeuta, terapeuta od spraw uzależnień i psycholog. Ośrodek współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Warszawie przy ul. Ks. Janusza 45/47, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, Poradniami Zdrowia Psychicznego działającymi na terenie Warszawy, a także innymi instytucjami świadczącymi pomoc dla naszych wychowanków.

Adres
Brożka 26
01-451 Warszawa
Telefon: 22 836 78 73
Faks: 22 836 78 73

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry