null

List #Wolnej Szkoły do Rady Rodziców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo,

Szkoła poddawana jest coraz silniejszym naciskom politycznym. Jeśli nowe prawo oświatowe – LexCzarnek – wejdzie w życie, polska edukacja zmieni swoje oblicze. Przestanie być neutralna światopoglądowo, będzie zależna od kuratora i jego decyzji, a sam kurator – od wytycznych ministra. W szkole, gdzie próbuje się zastraszyć dyrektora, boją się też nauczyciele i uczniowie. Tu nie da się dobrze uczyć – wiele osób już dziś rezygnuje z pracy, a gdy zaczyna brakować nauczycieli, prawo dzieci do edukacji jest zagrożone. Braki kadrowe i centralne sterowanie szkołą nie będą także ułatwiały organizacji edukacji zdalnej, jeśli przyjdzie czas kolejnych ograniczeń.

Proponowane rozwiązania prawne ograniczają prawa rodziców i uczniów do decydowania o tym, jak będzie wyglądała edukacja. O zajęciach dodatkowych będzie w praktyce decydować kurator oświaty. Ze szkoły znikną zajęcia ponadprogramowe, ze szkodą dla tych dzieci, których rodziców nie stać na opłacenie zajęć poza szkołą.

Akcja “Wolna szkoła” to 100 organizacji oraz nauczycielskie związki zawodowe. Do kampanii przyłączyły się także samorządy – Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich. Stajemy razem w obronie polskiej szkoły, stawką jest tu los naszych dzieci. Bo szkoła ma respektować prawa dziecka, a nie prawa kuratora lub ministra edukacji. Nasza kampania dotarła już do 23 mln osób!

Zapraszamy do włączenia się w działania, do wyrażenia sprzeciwu wobec planowanych zmian. Zachęcamy także do zaangażowania się w działania samorządu rodzicielskiego – trójek klasowych i rad rodziców, które mają ogromny wpływ na to, jak wygląda edukacja Waszych dzieci. Nie bądźcie obojętni, bo szkoła nigdy nie została wystawiona na taką próbę jak teraz.

Rada Rodziców może w obecnej sytuacji:

  • poinformować wszystkich rodziców o zagrożeniach związanych z nowym prawem (to jest LINK do ulotki, którą można pobrać)
  • zgłosić propozycje tematów i zajęć do programu wychowania i profilaktyki,
  • proponować i organizować w szkole zajęcia dodatkowe na tematy, które uważacie za ważne – np. z edukacji klimatycznej, europejskiej, prawnej, psychologicznej czy równościowej, zapraszając także ekspertów i edukatorów z organizacji społecznych,
  • zaprosić Radę Pedagogiczną i samorządy uczniowskie do wspólnej rozmowy o tym, jak sprawić, by nasza szkoła dobrze służyła dzieciom,
  • wystąpić na posiedzeniu rady gminy/powiatu z wnioskiem o informację dla rodziców w sprawie planowanych zmian prawa,
  • zainicjować list otwarty w obronie niezależności dyrektorów, nauczycieli i szkoły,
  • podjąć na posiedzeniu rady rodziców dyskusję, jakie inne działania podjąć, by pokazać sprzeciw wobec proponowanych zmian.
  • Więcej o kompetencjach rad rodziców jest tu: www.organizacjespoleczne.org.pl/kompetencje-rady-rodzicow/

Edukacja dzieci jest w Waszych rękach!

Co planuje rząd?

Po wprowadzeniu zmian to kurator będzie miał decydujący głos przy wyborze dyrektora. Zaś dyrektorkę, która na przykład zorganizuje zajęcia z edukacji obywatelskiej bez jego zgody, będzie można odwołać w kilka tygodni. Kurator także zadecyduje, jakie zajęcia dodatkowe odbędą się w szkole i czy np. na lekcjach geografii będzie mogło pojawić się stowarzyszenie edukacyjne, zajmujące się zmianami klimatycznymi. W prawo oświatowe zostanie także wpisana kara więzienia.

Zmiany te mają jeden cel: dyrektor ma się bać a wraz z nim, obawiać się mają nauczyciele, uczniowie i uczennice. Rząd zajmuje się centralizacją oświaty a nie przygotowaniem jej na kolejną falę pandemii i zdalne nauczanie.

 

Z wyrazami szacunku i wsparcia

organizatorzy i organizatorki kampanii Wolna Szkoła

20 września 2021