null

List Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego do społeczności szkolnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Drogie społeczności szkolne: dyrektorzy i dyrektorki, nauczyciele i nauczycielki, pracownicy administracyjni, uczniowie, uczennice i rodzice!

Niedawno, jako Prezydent m.st. Warszawy, składałem Wam życzenia udanych wakacji. Dziś powracacie po dwumiesięcznej przerwie do nauki i pracy, bogatsi o nowe doświadczenia, przeżycia, przyjaźnie. Początek roku to piękny czas wymiany wrażeń, zdjęć, dzielenia się opowieściami, przygodami. Niby dobrze się znamy, a jednak przyglądamy się sobie jakby od nowa. I na nowo układamy sobie szkolną rzeczywistość.

Wkraczamy w nią z powakacyjną energią i werwą, choć nie bez obaw, co przyniesie najbliższy czas. Mamy wielką nadzieję na pozytywne zmiany w edukacji: zahamowanie odpływu nauczycieli, wzmocnienie prestiżu tego zawodu, podwyższenie pensji, uporządkowanie procesu nauczania, odchudzenie minimów programowych.

Niezależnie od wszystkiego warszawska polityka oświatowa się nie zmieni. Stale wierzymy, że szkoła powinna być miejscem, gdzie dzieci i młodzież nie tylko uczą się poszczególnych przedmiotów, ale także budują swoją osobowość, aby w przyszłości stać się świadomymi obywatelami demokratycznego państwa. Dlatego będziemy przywiązywać wagę do kształtowania postaw otwartości, tolerancji, krytycznego myślenia.  Będziemy dbać o atmosferę szacunku i dialogu, rozwiązywać pojawiające się konflikty z uwzględnianiem racji wszystkich zainteresowanych stron, akcentować współpracę uczestników procesu edukacji. Pragniemy uczynić ze szkoły miejsce bezpieczne i przyjazne, do którego chodzi się z uśmiechem.

Oprócz sfer „miękkich”, troszczymy się oczywiście także o kwestie bardziej wymierne. Sukcesywnie oddajemy nowe szkoły na terenie całego miasta, remontujemy istniejące placówki oraz wyposażamy pracownie. Dbamy o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną uczniów, dlatego tworzymy nowe boiska, budujemy hale sportowe, ale także pozyskujemy kolejnych psychologów i pedagogów szkolnych, wspierających także nauczycieli oraz rodziców. Będziemy też rozwijać instytucje Rzecznika Praw Uczniowskich w poszczególnych szkołach.

W nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 szczególnie zależy mi na współpracy z całymi społecznościami szkolnymi. Nie będzie autonomii placówek oświatowych, postulowanej przez ekspertów i środowisko, bez oddolnych procesów demokratycznych, zachodzących w każdej podstawówce, technikum czy liceum.

Jestem przekonany, że każda uczennica i każdy uczeń, niezależnie od swojego wieku, płci, narodowości, oceny postępów w nauce, kondycji fizycznej, światopoglądu, czy zamożności znajdzie w warszawskich szkołach swój prawdziwy drugi dom oraz odkryje swoje talenty i silne strony. Tego wszystkim Wam życzę na najbliższych 10 miesięcy.

Satysfakcjonującego roku szkolnego 2023/2024!

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

                                                                                                                    Rafał Trzaskowski

Załączniki: