null

Życzenia Dyrektorki Biura Edukacji Joanny Gospodarczyk na Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szanowni Państwo: Dyrektorzy i Dyrektorki, Nauczyciele i Nauczycielki, Pracownicy oświatowi!

Drodzy Uczniowie i Uczennice wraz z Rodzicami!

 

Tegoroczny Dzień Edukacji świętujemy w wyjątkowym czasie: przedwyborczej nadziei na wielką zmianę. Zarówno Wy, jak i Warszawa oraz całe polskie środowisko oświatowe bardzo jej potrzebujemy. Praca nauczyciela wymaga realnego docenienia, nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w odpowiednim, godnym wynagrodzeniu. Dyrektorom trzeba zwrócić prawo decydowania o kształcie placówek. Szkoła musi stać się wolna od jakiejkolwiek ideologii, autonomiczna, współtworzona przez całą społeczność i odbiurokratyzowana a program nauczania nie może abstrahować od wyzwań XXI wieku.

Państwa całoroczny wysiłek na rzecz tworzenia przyjaznej i bezpiecznej szkoły zasługuje na najwyższe uznanie. Każdy z nas dokłada małą cegiełkę do czynienia świata lepszym, ale Wy robicie to w trójnasób: jako nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy i osoby głęboko zaangażowane w swoją pracę. Jesteście – obok rodziców – tymi dorosłymi, którzy najsilniej oddziałują na młodego człowieka, przekazując mu nie tylko wiedzę, ale też wartości etyczne czy obywatelskie. Dlatego w dniu Waszego Święta pragnę szczególnie gorąco podziękować za serce, jakie wkładacie w wykonywanie swojego zawodu, cierpliwość, jaką obdarzacie uczniów oraz energię i kreatywność, jaką wnosicie w życie szkoły.

 

Życzę wszystkim nauczycielom i nauczycielkom, by już niedługo ziściły się ich marzenia o edukacji jako priorytecie działania polskiego państwa. Siła Polski spoczywa w wykształceniu pokoleń mądrych, świadomych, otwartych na świat, samodzielnie myślących, umiejących współpracować młodych ludzi. Nie da się tego dokonać bez podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela, zwiększenia wsparcia psychologicznego dla kadry pedagogicznej czy wzrostu środków na doskonalenie jej kwalifikacji. Choć jako Biuro Edukacji m.st. Warszawy staramy się na wiele sposobów ułatwić Państwu codzienną pracę, samorząd nie wszystko jest w stanie zrobić – potrzebna jest tu zmiana systemowa.

 

Niech Święto Nauczyciela przyniesie Wam także radość z dotychczasowych osiągnięć oraz poczucie dumy z sukcesów wychowanków i własnego rozwoju. Pamiętajcie, że szkoła to wspólne dobro, którego jesteście fundamentem.

 

Wszystkiego najpiękniejszego na dalsze lata pracy!

 

Joanna Gospodarczyk – Dyrektorka Biura Edukacji Urzędu m.st Warszawy wraz z pracownikami