null

List do nauczycielek i nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa 23 lutego 2022 r.
 

Nauczyciele i nauczycielki szkół i placówek

oświatowych w m.st. Warszawa

 

Drodzy Nauczyciele,

mijają dwa lata od początku pandemii, w tym czasie społeczności szkolne skonfrontowane zostały z szeregiem wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, przejściem na naukę zdalną, trudniejszą realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczych, pogorszeniem zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli, ograniczeniem bezpośrednich relacji.

M.st. Warszawa w odpowiedzi na nowe potrzeby podjęło szereg inicjatyw wspierających uczniów, nauczycieli, rodziców w tym trudnym czasie. Powołaliśmy Centrum Wsparcia Psychologicznego, uruchomione zostały dodatkowe dyżury telefoniczne oraz dodatkowe zajęcia dla osób potrzebujących pomocy w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
W Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń uruchomiono dedykowane nauczycielom i dyrektorom warsztaty i szkolenia m.in. w projekcie „Troskliwa szkoła”. Przeznaczyliśmy dodatkowe środki na projekty organizacji pozarządowych. Równocześnie rozwijamy w Warszawie sieć Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oferujących kompleksowe wsparcie, zarówno medyczne, jak i społeczne. Pomoc w nim uzyskuje nie tylko dziecko, ale także jego rodzina oraz grupa rówieśnicza poprzez zaangażowanie wszystkich służb publicznych, takich jak ośrodki pomocy społecznej, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, lekarze pierwszego kontaktu, jak też szkoły.

Wraz z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej, przypominam o nowo uruchomionej miejskiej inicjatywie pn. „Szkoła dobrostanu psychicznego”. To projekt wspierania warszawskich uczniów w każdym wieku, ich rodziców oraz nauczycieli w pokonywaniu trudności w obszarze zdrowia psychicznego związanych ze skutkami pandemii COVID-19. Decyzją Prezydenta stolicy na te działania przeznaczymy w 2022 roku 600 tys. zł z nagrody (1 mln zł), jaką Warszawa otrzymała w konkursie Gmina na Medal #SzczepimySię”, za najlepsze wyszczepienie mieszkańców w kategorii dużych gmin. Uruchamiane są właśnie pierwsze zajęcia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz we WCIES, na późniejszym etapie rozpoczną się projekty oferowane przez organizacje pozarządowe. Tak więc oferta wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dla nauczycieli będzie istotnie rozszerzona i dostosowywana do potrzeb nauczycieli. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi propozycjami (informacje na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), a jeżeli czują Państwo potrzebę, skorzystania ze wsparcia.

Zdajemy sobie sprawę, że dobrostan nauczycieli jest podstawowym warunkiem efektywności pracy i sukcesów szkoły. Wiemy, że nie tylko pandemia oddziałuje dzisiaj na Państwa samopoczucie, zdrowie, motywację. Niepokoją nas wszystkich zapowiadane kolejne zmiany w prawie oświatowym, drożyzna, czy konflikt międzynarodowy u naszych granic.

Będziemy Państwu udzielać wsparcia w tych trudnych czasach. Razem pokonamy trudności.

 

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Renata Kaznowska

Załączniki: