null

Konkurs plastyczny z okazji 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym do uczniów warszawskich szkół i placówek edukacji pozaszkolnej w wieku od 6 do 20 lat.

W tym roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej.

„Rota”, „Nasza szkapa”, „Poranek”, „Na jagody”, „Stefek Burczymucha”, „O Janku wędrowniczku”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi”,  „Muchy samochwały” to tylko niektóre z licznych utworów polskiej poetki i nowelistki, tłumaczki i krytyczki literackiej epoki pozytywizmu. Tworzyła dla wszystkich: dla dorosłych, dla młodzieży i dla dzieci.

Jak zilustrowalibyście jej baśnie, wiersze lub inne utwory? Zachęcamy do powrotu do twórczości Marii Konopnickiej i wyobrażenia sobie najpiękniejszej ilustracji, która mogłaby towarzyszyć jej publikacjom!

Konkurs jest zorganizowany przez Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” i pod patronatem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Skierowany jest do uczniów warszawskich szkół i placówek edukacji pozaszkolnej w wieku od 6 do 20 lat.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac i niezbędnych dokumentów pocztą lub dostarczenie osobiście do Państwowego Ogniska Artystycznego „Nowolipki” (ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa) przez uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela:

a) karty uczestnika konkursu, karty pracy i klauzuli informacyjnej RODO

b) pracy plastycznej związanej z tematyką konkursu
 

Termin:

Prace należy przesłać do 18 listopada 2022 r. do godz. 18:00. 
 

Załączniki: