null

Konkurs plastyczny Muzyka i Obraz 2023 “Muzyczne wspomnienie lata”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jaką muzykę słyszycie, gdy wspominacie lato? Jeśli już wiecie, zamknijcie oczy i spróbujcie sobie wyobrazić kolory, pejzaż lub sytuację – obraz, który najlepiej oddawałby jej charakter,
a następnie przelejcie swoje wyobrażenia na papier.

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza uczniów i uczennice warszawskich szkół oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubachi placówkach edukacji pozaszkolnej znajdujących się na terenie m.st. Warszawy oraz dzieci i młodzież posiadające status mieszkańca Warszawy do udziału w konkursie plastycznym. 

Zadanie polega na przygotowaniu pracy plastycznej, która spełnia poniższe kryteria:

– dozwolone techniki: rysunek, malarstwo, grafika;
– format nie może przekroczyć wymiarów 50 cm x 70 cm;
– przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu, teczkach;
– nie przyjmujemy prac przestrzennych, przyjmujemy prace bez oprawy;
– na odwrocie każdej pracy należy przykleić czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia pracy;
– zgłoszenie zbiorowe ze szkoły/placówki powinno zawierać dodatkową listę z nazwiskami i liczbą złożonych prac.

Jak wziąć udział w konkursie?

Termin przyjmowania prac upływa 16 listopada 2023 r.

Prace należy dostarczyć do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4,
od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-16:30. Prosimy o zgłaszanie na portierni budynku.
Po kontakcie z organizatorem istnieje możliwość umówienia innego terminu dostarczenia prac.

Koordynator konkursu:
Monika Orzoł, tel: 22 277 06 09, e-mail: monika.orzol@eduwarszawa.pl, scek@eduwarszawa.pl


Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia udziału w konkursie 

Karta zgoszenia pracy