null

Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

Konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie” jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Mathematics in Focus”. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US.

Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. 30 listopada 2019 r. Międzynarodowy Projekt Matematyka w obiektywie uzyskał I miejsce w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy w konkursie Laurów Uniwersyteckich organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich.

Konkurs wspomaga edukację matematyczną, proces matematycznego myślenia; popularyzuje wiedzę i kulturę matematyczną. Ma charakter powszechny i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy rejestrują się za pośrednictwem strony www i wysyłają zdjęcia, którym przypisują nazwy związane z matematyką.   

Uczestnicy konkursu są podzieleni na dwie grupy wiekowe:

  • Grupa I – osoby do 20. roku życia (obchodzące urodziny do 31 grudnia br.)
  • Grupa II – osoby powyżej 20 lat

Osoby niepełnoletnie (które w chwili rejestracji w systemie zgłoszeniowym nie ukończyły 18 roku życia) mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodziców, opiekunów prawnych).

Regulamin i szczegółowe inormacje o konkursie pod linkiem: http://mwo.usz.edu.pl/regulamin-pl/

Organizatorzy: Uniwersytet Szczeciński oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przygotowali w tym roku dla laureatów cenne nagrody, m.in. MacBooki Apple wraz z opłaconym podatkiem, smartfony, czytniki e-booków, wyjazdy promocyjne, gadżety. Najlepsze prace będą gościły w wielu galeriach i publikacjach. Sukces w konkursie międzynarodowym łączącym naukę ze sztuką może być ponadto podstawą do przyznania zewnętrznych stypendiów, i grantów. 

Zapraszamy do subskrybowania kanału Matematyki w obiektywie na YouTube: https://youtu.be/wnKd7CAwGFQ oraz https://youtu.be/SEiTAZV_SYo  Filmy pokazują przykładowe fotografie, zapraszają do przygody matematycznej w języku polskim, angielskim oraz w języku migowym. Pliki propagujące konkurs są gotowe do pobrania na stronie konkursu.