null

Konferencja Pokazać – Przekazać 2022. Prelekcje online

Drukuj otwiera się w nowej karcie

40 ekspertów, wykład otwarcia i sesje dialogowe, 12 warsztatów, 5 paneli dyskusyjnych, 22 godziny szkoleniowe. Dwa dni o edukacji włączającej! To wszystko czeka na uczestników Konferencji "Pokazać - Przekazać 2022", zaplanowanej na 26-27.08.2022. Wybrane wystąpienia transmitowane będą na żywo na YouTube Centrum Nauki Kopernik. Prelekcje będą tłumaczone na język ukraiński.

“Inni to także my. Różnorodność jako potencjał społeczny i wyzwanie dla edukacji” – pod tym hasłem 26 i 27 sierpnia w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja "Pokazać - Przekazać 2022".

Spotkają się nauczyciele, edukatorzy, pedagodzy specjalni, trenerzy, asystenci kulturowi i językowi, dyrektorzy placówek oświatowych, domów kultury, muzeów, naukowcy, młodzież, przedstawiciele trzeciego sektora i organizacji międzynarodowych. Będą dyskutować o tym, jak gwałtownie rosnąca różnorodność kulturowa, językowa i społeczno-ekonomiczna wpływa na zmianę działań edukacyjnych w kierunku praktyk włączających wszystkie, bez wyjątku, osoby uczące się. 

Konferencja Pokazać – Przekazać 2022 ma szczególne znaczenie. Przede wszystkim ze względu na aktualną sytuację geopolityczną związaną z wojną na Ukrainie, ale też potężne ruchy migracyjne oraz ze względu na długotrwałe doświadczenie nauki hybrydowej w czasie pandemii Covid-19. Te trzy zjawiska leżą u podstaw utraty spójności społecznej, która prowadzić może do rozwarstwienia społecznego, a w rezultacie do wykluczenia osób uczących się ze środowisk defaworyzowanych.

 

Harmonogram wydarzeń:

26.08, godz. 10.00 – Wykład otwarcia, dr Urszula Markowska-Manista, Uniwersytet Warszawski. 

Wykład inauguracyjny “Od partycypacji do dekolonizacji myślenia o edukacji w i dla różnorodności”, wygłosi dr Urszula Markowska-Manista,badaczka w międzynarodowym projekcie Uniwersytetu Harvarda (USA), dotyczącym edukacji i wychowania w różnorodnych kulturowo środowiskach

Link do streamingu: https://youtu.be/X6yaX5vnJSI

26.08, godz. 14.30 – Podsumowanie paneli: Potencjał różnorodności – wykorzystajmy tę szansę.

Podczas paneli - uczestnicy przedyskutują, jak projektować i prowadzić zajęcia edukacyjne (np. w szkole, muzeum, domu kultury, świetlicy), by uwzględniały podejście włączające, a zarazem zróżnicowane indywidualne potrzeby społeczne i edukacyjne. Albo jak wykorzystać różnorodność i wielokulturowość do wzbogacenia środowiska uczenia się, jako potencjał do rozwoju cywilizacyjnego i społecznego. Po południu spotkają się na sesji podsumowującej z udziałem: prof. Małgorzaty Żytko, Uniwersytet Warszawski, Sylwii Żmijewskiej-Kwiręg, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Joanny Gospodarczyk, Biuro Edukacji m.st. Warszawy – link do streamingu: 

Link do streamingu: : https://youtu.be/hPRPPek71O4

26.08, godz. 17.15 – Seminarium: Koalicje dla Ziemi – debata ekspercka

Seminarium: Koalicje dla Ziemi (wydarzenie towarzyszące programowi edukacyjnemu wystawy „Przyszłość jest dziś”). Uczestnicy zaczną od warsztatów. Po nich wszyscy spotykają się na debacie eksperckiej. Ciekawe, czy jako społeczeństwo, jesteśmy gotowi do budowania solidarności, która pozwoli skuteczniej dbać o planetę i o nas samych? Link do streamingu: 

Lin do streamingu: https://youtu.be/KOxgSvrB0J0

27.08, godz. 9.15 –​​​​​​​ Rozmowa ekspertów: Co zrobić, żeby się udało? Pułapki włączania i jak sobie z nimi radzić? 

Drugi dzień rozpocznie sesja dialogowa wybitnych osobistości: prof. Małgorzaty Żytko - Wydział Pedagogiczny UW, ekspert OECD w zakresie wczesnej edukacji z prof. Jackiem Pyżalskim - Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Pomysłodawcą i kierownikiem ponad 60 międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Omówią udane działania i pułapki edukacji włączającej. Link:

Link do streamingu : https://youtu.be/8dBagVD6iE0

Po dyskusji, uczestnicy konferencji wezmą udział w przedpołudniowej i popołudniowej sesji  warsztatowej, by zdobyć praktyczną wiedzę, pomocną w podejmowaniu konkretnych decyzji dotyczących działań włączających uczniów (różnorodnych ze względu na język, kulturę, tożsamość, otoczenie społeczne, niepełnosprawność czy przekonania) na lekcjach w szkołach czy zajęciach w instytucjach kultury.  Zadbają o to wybitni eksperci z różnych dziedzin.

27.08, godz. 15.30 –​​​​​​​ Rozmowa ekspertów: Przewrót w edukacji – scenariusze przyszłości. 

Sesja ekspercka „Przewrót w edukacji – scenariusze przyszłości” z udziałem Judyty Kotarby - Collegium Da Vinci, Pawła Małysza - studenta Szkoły Głównej Handlowej, Zofii Dzik - Instytut Humanites, zamknie konferencję. Link do streamingu:

Link do streamingu: https://youtu.be/ZSSOleQ8MLw


Partnerzy Medialni konferencji: Wyborcza.pl, Głos Nauczycielski, EduNews.pl, Głos Pedagogiczny

Program konferencji

FB wydarzenie