null

Konferencja „Luka pandemiczna i co dalej?”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W czwartek, 27 stycznia br. odbyła się konferencja zorganizowana przez m.st. Warszawę pn. „Luka pandemiczna w edukacji i co dalej?”. Z uwagi na dynamiczną sytuację pandemiczną, konferencja z udziałem przedstawicieli warszawskiego środowiska edukacyjnego miała formę hybrydową.

Podczas wydarzenia dr hab. Maciej Jakubowski oraz dr Tomasz Gajderowicz przedstawili wyniki raportu nt. „Umiejętności warszawskich uczniów po pandemii i zmianach strukturalnych w systemie edukacji. Ekspertyza na temat poziomu i zróżnicowania wiedzy i umiejętności uczniów szkół ponadpodstawowych”, opracowanego przez Fundację Naukową Evidence Institute na zlecenie stołecznego Biura Edukacji. 

Naszym celem jest utrzymanie najwyższej jakości edukacji na jak najwyższym poziomie. Reforma oświatowa oraz pandemia odcisnęły wielkie piętno w wielu obszarach, co potwierdzają wyniki badań będących tematem dzisiejszej konferencji. Za nami mnóstwo ciężkiej pracy, a przed nami wciąż bardzo duże wyzwania w niezwykle trudnym nadal czasie. Dziś wszyscy razem powinniśmy skupić się na wsparciu ucznia – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.  

Kontekst powstania raportu

Wyzwania, z którymi musiały zmierzyć się szkoły w ostatnich latach, wymagają dokładnej diagnozy i dyskusji, o tym jak wspomóc uczniów, rodziców i nauczycieli. Dotychczas nie zrealizowano ogólnopolskich reprezentatywnych standaryzowanych badań, które rzetelnie oceniłyby, jak zmieniły się osiągnięcia uczniów w efekcie zmian w oświacie i okresie nauczania w pandemii. 

Ostatnie badania PISA w 2018 roku objęły jeszcze uczniów gimnazjów, a kolejne zostały przełożone z 2021 na 2022 rok ze względu na pandemię. 

O badaniu TICKS 2021 w Warszawie

Samorząd warszawski zadecydował o realizacji badania TICKS na reprezentatywnej próbie uczniów szkół średnich, aby ocenić jakie są obecnie osiągnięcia uczniów w kluczowych dziedzinach. Badanie TICKS (Test for International Comparisons of Knowledge and Skills) nawiązuje do metodologii badań PISA. Opiera się o podobne narzędzia testowe mierzące umiejętności matematyczne, czytania ze zrozumieniem oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. Narzędzia te wzbogacone są o pytania bezpośrednio odnoszące się do polskich podstaw programowych, aby wzmocnić powiązanie z treściami nauczanymi w naszych szkołach. Wyniki badania raportowane są na międzynarodowej skali i bezpośrednio porównywalne z wynikami PISA. Badanie zostało opracowane przez zespół ekspertów Fundacji Naukowej Evidence Institute i opiera się o doświadczenia zebrane zarówno podczas realizacji badań PISA, jak i w krajowych badaniach umiejętności uczniów, w których łącznie uczestniczyło już kilkadziesiąt tysięcy uczniów.

W badaniu łącznie uczestniczyły 83 szkoły średnie i 208 oddziałów. Z każdej losowo dobranej szkoły średniej do badania losowo wybierano oddziały z każdego z trzech roczników uczniów:

  • II klas szkół średnich w 2021 roku, po ośmioletniej szkole podstawowej,
  • III klas szkół średnich w 2021 roku, po ośmioletniej szkole podstawowej,
  • III klas szkół średnich w 2021 roku, po gimnazjum.

Łącznie zebrano dane dla 4581 uczniów co stanowiło ponad 80% oryginalnie zakładanej próby badawczej.

Wyniki badania TICKS 2021 w Warszawie: Znaczne straty edukacyjne! Co jest ich przyczyną?

Wyniki potwierdzają znaczne straty edukacyjne widoczne w osiągnięciach uczniów szkół średnich z 2021 roku przy porównaniu z rezultatami badań w latach 2003-2018. Straty są w pewnym stopniu związane ze zmianami strukturalnymi w oświacie, które jednak znacząco pogłębiła mniej skuteczna nauka zdalna w okresie pandemii.

Dane w obiektywny sposób pokazują, że kryzys w oświacie ma realny charakter i wymaga zdecydowanych i wspólnych działań szkół, rodziców, rządu i samorządu. Wyniki są reprezentatywne dla warszawskich uczniów, ale nie ma powodu, by oczekiwać, że z podobnymi stratami edukacyjnymi nie mamy do czynienia w całej Polsce.

Wyniki na świecie

Podczas konferencji z wykładem wystąpił ponadto Harry A. Patrinos – Practice, Manager World Bank Education, przedstawiciel Banku Światowego, który omówił analogiczne badania uczniów przeprowadzone w innych krajach europejskich i USA. Wyniki wskazują, że zdalna nauka spowodowała znaczne straty edukacyjne również w innych państwach. W Polsce okres nauki zdalnej był dłuższy a jednocześnie tzw. gotowość cyfrowa jest niższa niż w wielu innych krajach.  

Wspólna konkluzja dla wszystkich badań wskazuje na trudną odwracalność zaistniałej straty edukacyjnej, pogłębienie różnic w dostępie do edukacji różnych środowisk oraz duże ekonomiczne straty związane z sytuacją na rynku pracy w przyszłości zarówno w wymiarze indywidualnym jak i dotyczące ogółu społeczeństw badanych państw.

Kliknij, żeby obejrzeć konferencję

Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy Renata Kaznowska
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Dyrektorka Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk
dr Tomasz Gajderowicz

Załączniki: