null

Komunikat nr 4 na rok 2022 – stan na 30.09.2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082) poniżej przedstawiam informacje dotyczące:

1. zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 oraz art. 44 ust. 1 ustawy,
2. zaktualizowanej statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.
 

Joanna Gospodarczyk
Dyrektor Biura Edukacji

Załączniki: