null

Kolejny sukces warszawskich szkół - wyniki Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Techników 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ranking liceów i techników 2022

W środę 12 stycznia br. na uroczystej gali w Auli Szkoły Głównej Handlowej poznaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Techników Perspektywy 2022.

Co roku niecierpliwie czeka na nie młodzież z całej Polski, stojąca przed wyborem kolejnego etapu nauki. Już po raz 24 Fundacja Edukacyjna Perspektywy przygotowała wiarygodne źródło wiedzy o szkołach ponadpodstawowych w Polsce. Zestawienie powstaje na podstawie m.in. wyników matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, sukcesów w olimpiadach, a w przypadku techników z wyników egzaminu zawodowego.

Warszawskie licea ogólnokształcące i technika rokrocznie zajmują czołowe miejsca. Tak jest i w tym roku, mimo pandemii, warszawskie szkoły osiągnęły ogromny sukces.

Na najwyższym podium po raz kolejny uplasowało się XIV LO im. S. Staszica, natomiast Technikum Mechatroniczne nr 1 zajęło 2 miejsce w Polsce.

W pierwszej pięćdziesiątce mamy w tym roku aż 19 liceów i pięć  techników.

Oprócz głównych rankingów tj.: Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących i Ogólnopolskiego Rankingu Techników przedstawiane są rankingi dodatkowe tj.: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących, Ranking Maturalny Techników, Ranking Szkół Olimpijskich oraz Ranking Liceów Warszawskich.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcącym 2022 w pierwszej 50 znalazło się 19 warszawskich liceów ogólnokształcących. Największy sukces osiągnęło XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica zajmując pierwsze miejsce. Do grona najlepszych liceów należą także:

 • XXVII LO im. T. Czackiego – 6 miejsce,
 • VIII LO im. Władysława IV- 8 miejsce,
 •  V LO im. Księcia J. Poniatowskiego - 10 miejsce,
 • IX LO im. K. Hoffmanowej – 11 miejsce,
 • II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Batorego – 12 miejsce,
 •  2 Społeczne LO STO z Oddz. Międzynarodowymi im. P. Jasienicy- 15 miejsce,
 • LXVII LO im. J. Nowaka-Jeziorańskiego - 16
 •  XVIII LO im. J. Zamoyskiego - 17 miejsce,
 • XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika – 21 miejsce,
 • LXIV LO im. S. I. Witkiewicza- - 28 miejsce,
 • VII LO im. J. Słowackiego – 29 miejsce,
 • XVII LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. A. F. Modrzewskiego – 32 miejsce,
 • XL LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego – 36 miejsce
 • VI LO im. T. Reytana – 37 miejsce,
 • Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK ,,Parasol’’ – 39 miejsce,
 • XLI LO im. J. Lelewela -  41 miejsce,
 • XXVIII LO im. J. Kochanowskiego – 44 miejsce,
 • CXXII LO im. I. Domeyki, - 46 miejsce.
   

W Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących

W 2022 r. w pierwszej 50 znalazło się 21 warszawskich liceów. Są to:

 • XIV LO im. S. Staszica – ( 1)
 • XXVII LO im. T. Czackiego – (2),
 • IX LO im K. Hoffmanowej  (4),
 • VIII LO im. Władysława IV  - (5),
 • V LO  im. Ks. J. Poniatowskiego – (6),
 • LXVII LO im Jana Nowaka-Jeziorańskiego   (9),
 • II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Batorego – (11),
 • 2 Społeczne LO STO  z Oddz. Międzynarodowymi im. P. Jasienicy – (15),
 • XXXIII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika - (19),
 • XVII LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. A.F. Modrzewskiego – (20),
 • VII LO im. J. Słowackiego- (21),
 • VI LO im. T. Reytana - (25),
 • Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK ,,Parasol’’ – (26)
 • LXIV LO im. S.I. Witkacego – (28),
 • XLI LO im. J. Lelewela – (31)
 • XL LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego – (35)
 • XXVIII LO im. J. Kochanowskiego – (38),
 • CXXII LO im. I. Domeyki – (40),
 • „Żagle” LO Stowarzyszenie Sternik  -  (41),
 • Niepubliczne LO nr 81 SGH - (45)
   

W Ogólnopolskim Rankingu Techników:

w  2022 r. wśród 50 najlepszych szkół w Polsce (na 500 w zestawieniu) znalazło się 5techników tj.:

 • Technikum Mechartoniczne nr 1 w ZSLiT – zajmując 2miejsce,
 • Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku zajmując 10 miejsc
 • Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego zajmując 19 miejsce ,
 • Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. K. Kieślowskiego zajmując 23 miejsce,
 • Technikum Ekonomiczne nr 1 im. M. Kopernika zajmując 37 miejsce
   

W Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników 2022

W pierwszej 50  najlepszych techników w Polsce znalazło się 6 warszawskich szkół tj.:

 • Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT  -  2 miejsce,
 • Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku – 6 miejsce,
 • Technikum Elektroniczne nr 1 –27 miejsce,
 • Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego – 36 miejsce
 • Technikum  Kinematograficzno-Komputerowe im. K. Kieślowskiego – 49 miejsce,
 • Technikum  Elektroniczne nr  3 im. Żołnierzy AK „Żywiciel” – 50 miejsce

Wszystkim szkołom, którym udało się osiągnąć sukces i poprawić swoją pozycję w Rankingu, serdecznie gratulujemy!

Pozostałe wyniki można sprawdzić na stronach:

https://2022.licea.perspektywy.pl

https://2022.technika.perspektywy.pl