null

Kolejne warszawskie szkoły podstawowe dołączyły do projektu „WARS i SAWA grają w szachy”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Image by azerbaijan_stockers on Freepik

W listopadzie 2022 roku kolejna grupa 40 warszawskich nauczycielek i nauczycieli z 23 stołecznych szkół podstawowych ukończyła 72-godzinny kurs podstawowy z metodyki nauczania gry w szachy, zorganizowany przez m.st. Warszawę we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym, w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” (lista szkół w załączniku).

Ukończenie niniejszego kursu uprawnia do prowadzenia nauki gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zgodnie z założeniami, kolejnym etapem projektu jest wprowadzenie do zajęć szkolnych nauki gry w szachy (prowadzonej przez przeszkolonych na kursie nauczycieli), do wytypowanej co najmniej jednej klasy (pierwszej lub drugiej) w szkole, w wymiarze co najmniej jednej godziny tygodniowo.

Od 2013 roku projektem „WARS i SAWA grają w szachy” zostało objętych 159 szkół, tj. ponad 70% szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa oraz ponad 640 nauczycieli i nauczycielek. W projektowych zajęciach szachowych uczestniczy coraz więcej najmłodszych uczennic i uczniów, średnio w roku szkolnym to ok. 8 tys. dzieci z klas I-III. Dla każdej szkoły uczestniczącej w projekcie Polski Związek Szachowy zapewnia wyposażenie jej
w podstawowy sprzęt szachowy.

Informacje projektowe publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl/wars-i-sawa-graja-w-szachy

Załączniki: