null

Kobiety (nie) z tej ziemi - emancypantki, wojowniczki, artystki w polskiej kulturze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

"Kobiety (nie) z tej ziemi – emancypantki, wojowniczki, artystki w polskiej kulturze" - Projekt powstał w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorami materiałów są nauczyciele warszawskich szkół, w tym byli doradcy metodyczni.

  • Na stronie internetowej: Projekt – Kobiety (nie) z tej ziemi – emancypantki, wojowniczki, artystki w polskiej kulturze. (nazwa.pl) znajduje się 20 postaci wyjątkowych kobiet - artystek, pisarek, aktorek, kobiet związanych z polską historią i sportem. Ich biografie przedstawione są w formie aplikacji - prezentacja i broszura pozwalają poznać losy tych postaci, mapy - prześledzić trasy podróży, a następnie można sprawdzić swą wiedzę, korzystając z aplikacji Kahoot oraz Learningapps. Bardzo pomocna rzecz również w pracy z uczniem zdolnym.
  • Materiały są bezpłatne. 
  • 100 powstałych aplikacji pomoże uatrakcyjnić lekcje: języka polskiego, historii, historii sztuki, wychowania fizycznego, lekcji religii i godzin wychowawczych.

Dla Nauczycieli!

Szanowni Pedagodzy,  zapraszamy do korzystania z aplikacji edukacyjnych w celu uzupełnienia wiadomości z różnych przedmiotów i uatrakcyjnienia prowadzonych lekcji. Poniżej garść propozycji metodycznych do wykorzystania:

Nauczyciele historii omawiając wydarzenia II wojny światowej mogą skorzystać z aplikacji umieszczonych w szczególności przy postaciach:

Heleny Marusarzówny (kurierki tatrzańskiej w okresie II wojny), Stefanii Wojtulanis (pilotce w czasie II wojny), Krystyny Skarbek (agentki brytyjskiego wywiadu z czasów II wojny światowej), Elżbiety Zawackiej (kurierki, agentki z czasów II wojny światowej, jedynej kobiety - cichociemnej).

Nauczyciele języka polskiego mogą wykorzystać filmy i aplikacje do pogłębienia wiedzy z różnych epok literackich:

Średniowiecze – św. Urszulę Ledóchowską można doskonale zestawić, porównując dawny i współczesny ideał świętości.

Barok – Elżbieta Sieniawska kobieta związana ze sferami polityki i kultury epoki XVII wieku.

Oświecenie – Konstancja Benisławska twórczyni poezji religijnej będącej uzupełnieniem literatury epoki stanisławowskiej; Izabela Czartoryska kolekcjonerka narodowych pamiątek – wprowadzenie do sentymentalizmu.

Romantyzm – biografia Klaudyny Potockiej dopełnia realia życia Polaków na emigracji po klęsce powstania listopadowego.

Pozytywizm  - biografia Elizy Orzeszkowej przywołuje szeroki kontekst społeczno-polityczny związany z represjami carskimi po powstaniu styczniowym oraz pokazuje wprowadzanie programu pozytywistycznego na ziemiach polskich.

Młoda Polska – Olga Boznańska i jej malarstwo portretowe uzupełni modernistyczny wizerunek artysty/artystki; Helena Modrzejewska i Gabriela Zapolska to postacie, które także będą interesującym kontekstem do omawiania życia teatralnego epoki, pozycji kobiety na przełomie wieków.

Dwudziestolecie międzywojenne – postać Zofii Stryjeńskiej, jej kontakty z innymi artystami i bogata twórczość pomoże zrozumieć różne zjawiska obecne w okresie międzywojennym. Biografia Poli Negri przybliży historię kina niemego i dźwiękowego w Polsce, Europie i na świecie.

Nauczyciele przyrody mogą zapoznać uczniów z postacią i działalnością Simony Kossak w Puszczy Białowieskiej.

Nauczyciele wychowania fizycznego mogą wykorzystać w pracy aplikacje związane z postaciami: Krystyny Chojnowskiej – Liskiewicz (żeglarki, która samotnie opłynęła kulę ziemską) czy Heleny Marusarzówny (świetnie zapowiadającej się narciarki zamordowanej przez hitlerowców w czasie II wojny), a także Ireny Szewińskiej – najwybitniejszej polskiej lekkoatletki czy Wandy Rutkiewicz – zasłużonej himalaistki.

Lekcje wychowawcze

Wszystkie aplikacje przewidziane są do wykorzystania na godzinach wychowawczych, jako sposób na popularyzowanie ciekawych biografii kobiet i wzorców postaw oraz dziedzictwa narodowego.

Kontakt

Joanna Wojtulewicz

Koordynatorka projektu

Doradczyni metodyczna m.st. Warszawy w zakresie pracy z uczniem zdolnym w latach 2010-2016

kobietynieztejziemi2021@gmail.com

Więcej informacjihttp://server429413.nazwa.pl/