null

Jak pracować z cudzoziemcami - kurs dla nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w kursach „Jak pracować z cudzoziemcami”. Zajęcia odbywają się zdalnie (6 dni szkoleniowych po 8 godzin dydaktycznych dziennie), w godzinach 9.00-15.00. Udział w nich jest bezpłatny.

Terminy zajęć:

  • 07-08.10.2023
  • 14-15.10.2023
  • 21-22.10.2023

Kursy będą się składały z dwóch modułów po 24 godziny: pierwszy to „Jak uczyć polskiego jako obcego” a drugi to „Praca z uczniami z Ukrainy”. Kurs będzie stanowił kompleksowe przygotowanie do pracy z uczniami z Ukrainy z doświadczeniem wojny. Każdy z uczestników otrzyma pomoce dydaktyczne do nauki polskiego jako obcego. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu. 

Uczestnicząc w kursie:

  • zdobędziesz podstawową wiedzą na temat Zespołu Stresu Pourazowego,
  • będziesz umiał/umiała prowadzić obserwację zachowania dzieci i interpretować zaburzenia tych zachowań oraz podjąć działania i interwencje,
  • będziesz potrafił/potrafiła odróżniać PTSD od innych problemów i zaburzeń dzieci oraz młodzieży
  • otrzymasz narzędzia do interpretacji oraz wskazówki jak wspierać psychologicznie dzieci i młodzież z Ukrainy.

Zgłoszenia należy kierować na adres: agata_marek@o2.pl


Program kursu „Jak pracować z cudzoziemcami”:

Program części 1 – Jak uczyć polskiego jako obcego:

Czas: 24 godz. 

Prowadząca: Ewa Pawlic-Rafałowska

Treści programowe części 1:

MODUŁ

TREŚCI PROGRAMOWE

LICZBA

GODZIN

 

Moduł I 

- Uwarunkowania prawne dotyczące edukacji uczniów z doświadczeniem migracji w polskiej szkole.

- Zasady planowania lekcji języka polskiego jako obcego/drugiego.

- Struktura lekcji języka polskiego jako obcego/drugiego.

- Nauczanie wymowy i intonacji – techniki nauczania wymowy, miejsca trudne dla Ukraińców.

- Nauczanie pisowni – techniki nauczania pisowni, pismo a mowa, zasady  
  pisowni.

 

 

 

8 h

Moduł II

- Nauczanie słownictwa – techniki nauczania słownictwa, słownictwo 

  a sprawności językowe.

- Nauczanie gramatyki – techniki nauczania gramatyki.

- Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania, mówienia, pisania.

- Trudne miejsca polszczyzny dla Ukraińców.

8 h

 

Moduł III

- Metody nauczania języka polskiego jako drugiego w różnych 

  grupach wiekowych.

- Ocena jakości pracy nad językiem.

- Zasady i sposoby poprawiania błędów.

- Materiały i pomoce dydaktyczne przydatne na lekcjach języka polskiego
   jako obcego/drugiego.

8 h

 

Program części 2 – Praca z uczniami z Ukrainy

Czas: 24 godz.

Prowadzące: Agata Marek, Justyna Święcicka, Lyudmila Naidenova

Treści programowe części 2:

MODUŁ

TREŚCI PROGRAMOWE

LICZBA

GODZIN

Moduł I 

2 osoby prowadzące

- Kryzys migracyjny w Polsce – wojna w Ukrainie

- Wojna w Ukrainie - konsekwencje dla Polski krótko- długoterminowe 

- system oświaty w Ukrainie, czego możemy oczekiwać od uczniów, różnice programowe, system oceniania w Ukrainie,

- Różnice kulturowe i ich konsekwencje

 

8 h

Moduł II

2 osoby prowadzące

- Psychologiczne konsekwencje wojny: Zmiany w strukturze rodziny, Przykłady konsekwencji opisane w literaturze.

- Diagnoza PTSD: Skale, wywiady i kwestionariusze używane w diagnozie, Objawy ogólne u dorosłych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie dzieci zostających pod ich opieką, Podłoże neurobiologiczne

- PTSD  u dzieci: Typowe zachowania u dzieci i młodzieży, Jak odróżnić PTSD od innych zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji, Leczenie i terapia

- Jak nauczyciel może pomóc uczniom z PTSD: Aktywne słuchanie, dawanie wsparcia, pomoc w regulacji nastroju, praca na zasobach, Budowanie wsparcia w ramach zespołu klasowego i integracja, Bajkoterapia, drama i inne metody

 

8 h

Moduł III

2 osoby prowadzące

- Problemy spotykane w szkole i proponowane rozwiązania

- Studium przypadków w danych szkołach

- Asystent kulturowy – rola i wsparcie

- Formy wsparcia dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne w pracy z uczniami cudzoziemskimi

- Scenariusze lekcji – wprowadzanie uczniów (warsztaty, ćwiczenia)

- Praca w klasie wielokulturowej

 

8 h