null

Jak dziś badać Warszawę? Mityng warszawski 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Brama główna kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28
Brama główna Uniwersytetu Warszawskiego | Autor: UM

Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Pracownią Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej organizuje w dniach 23-25 listopada 2021 roku badawczo-praktyczny „Mityng warszawski 2021: Jak dziś badać Warszawę?”, poświęcony ważnym zagadnieniom dla szeroko rozumianej kultury i społeczności Warszawy.

Jest to spotkanie wybitnych znawców problemów miasta reprezentujących różne środowiska, perspektywy i sposoby rozumienia Warszawy – począwszy od badaczy nauk ścisłych i humanistycznych oraz artystów poprzez społecznych aktywistów po reprezentantów instytucji samorządowych.

Wykłady, panele, i dyskusje poświęcone będą m.in. problemom architektonicznym, budownictwu, tzw. zielonej rewolucji, codzienności, ruchom miejskim, rzeczywistości pożądanej i odrzucanej, dziedzictwu i projektowi stworzenia pełnej kulturowej mapy Warszawy. W zamierzeniu organizatorów spotkanie podsumuje tendencje w dotychczasowych badaniach varsavianistycznych i zarysuje plany na przyszłość. Uczestnicy wydarzenia spróbują odpowiedzieć na pytania o to, jaki wpływ na varsavianistykę może mieć rozwój współczesnych interdyscyplinarnych studiów miejskich, a także o to, czy urban studies odpowiadają na problemy i konflikty obserwowane w przestrzeni dzisiejszej Warszawy.

Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego zostało powołane w 2021 roku, aby inspirować ważne i nowoczesne badania i łączyć różne środowiska.

Patronat nad Mityngiem objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski.