null

Instytut Głuchoniemych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie to najstarsza w Polsce placówka szkolno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Instytut powstał 23 pażdziernika 1817r. z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego pierwszego nauczyciela i rektora. Obecnie obchodzimyJubileusz 200-lecia naszej szkoły.

Przyjmujemy dzieci i młodzież z całej Polski.

Nasz ośrodek zapewnia:

 • wczesne wspomaganie,
 • edukację przedszkolną,
 • edukację na poziomie szkoły podstawowej,
 • edukację na poziomie szkół ponadpodstawowych
 • liceum ogólnokształcące dla młodzieży po szkole podstawowej
 • liceum ogólnokształcące na bazie branżowej szkoły
 • technikum przygotowujące do zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik pojazdów samochodowych
 • branżowa szkoła przygotowująca do zawodu: piekarz, ogrodnik oraz od 1 IX 2016r pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • szkoła przygotowująca do pracy - PDP
 • nauczanie indywidualne dla dzieci niesłyszących ze sprzężeniami
 • internat.

Nasze przedszkole gwarantuje:

 • wykwalifikowanych pedagogów, logopedów i psychologów
 • systematyczne zajęcia dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka (szczególnie rozwojowi komunikacji)
 • indywidualne zajęcia logopedyczne w nowocześnie wyposażonych gabinetach
 • zajęcia logo-rytmiczne
 • zajęcia języka migowego
 • indywidualną terapię metodą Integracji Sensorycznej (SI) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
 • zajęcia ruchu rozwijającego wg. W. Sherborne
 • zajęcia rozwijajace mowę prowadzone metodą werbo - tonalną
 • możliwość swobodnej zabawy w gronie rówieśników
 • atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • atmosferę wzajemnego szacunku, akceptacji i życzliwości

Naszym uczniom zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli - surdopedagogów
 • naukę w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego w małych liczebnie klasach (4-8 uczniów a nawet mniejszych)
 • naukę opartą na języku polskim i języku migowym
 • zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i wyrównawcze
 • dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych
 • warsztaty psychologiczne dla dzieci i rodziców
 • bezpłatne podręczniki
 • opiekę psychologiczną i pedagogiczną
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • wychowanie słuchowe
 • rytmikę
 • zajęcia na basenie (od klasy I)
 • możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań: teatralnym i filmowym, plastycznym, sportowym, tanecznym, czytelniczym
 • możliwość korzystania z kawiarenki internetowej
 • naukę języka angielskiego(od klasy I)
 • świetlicę działającą poza godzinami lekcyjnymi
 • przyjazną atmosferę
 • uczestnictwo w różnorodnych konkursach, przeglądach teatralnych, olimpiadach przedmiotowych i  zawodach sportowych
 • dobrze wyposażone pracownie komputerowe
 • atrakcyjne wycieczki krajowe i zagraniczne oraz kolonie-obozy wakacyjne
 • współpracę z pracownikami wyższych uczelni
 • trening EEG biofeedback-poprawiający pracę mózgu (myślenie, pamięć)
 • udział w projektach PFRONu np. 4 kroki – wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy oraz od I 2018r  doradztwo zawodowe
 • bezpłatny kurs prawa jazdy
 • solidne i wszechstronne przygotownie do przyszłej pracy w zawodzie ogrodnika
 • zajęcia praktyczne w gospodarstwie doswiadczalnym SGGW
 • naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej o kierunku: piekarz
 • zajęcia praktyczne w piekarniach sieci Carrefour.
 • przygotowanie młodzieży do zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik pojazdów samochodowych

Świetlica terapeutyczna powstała dla potrzeb dzieci niesłyszących z dodatkowymi zaburzeniami rozwojowymi, które w IG objęte są nauczaniem indywidualnym.

W świetlicy stosowane są nowoczesne metody pracy z dziećmi:

 • praktycznego działania
 • alternatywnej komunikacji
 • stymulacji polisensorycznej
 • terapii ruchowej wg. W. Sherborne i in.

Świetlica w znacznym stopniu wspiera rozwój swoich podopiecznych, a dzieci czują się w niej wspaniale.

Dla gimnazjalistów z wadami sprzężonymi oraz upośledzeniem w stopniu umiarkowanym otworzyliśmy szkołę przygotowująca do pracy - PDP. W klasie tej uczniowie przygotowują się do samodzielnego życia oraz nabywają kwalifikacje do zawodu ogrodnik i piekarz.

Dojazd:

Z Dworca Centralnego autobusem 127, tramwajem 7, 8, 22, 24.

 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Śródmieście
Specjalizacja instytucji
Biofeedback, Dziecko szkolne, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Niepełnosprawność umysłowa, Rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży, Szkoły i przedszkola specjalne, Turnusy rehabilitacyjne, Wady słuchu, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe
Godziny pracy
Zajęcia w szkole: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-17.00, świetlica terapeutyczna: poniedziałek-czwartek, godz. 8.00 - 14.30, przedszkole: poniedziałek-piątek, godz. 7.00-17.00, internat: poniedziałek-piątek otwarty jest całą dobę + dyżury sobota-niedziela, sekretariat: poniedziałek-piątek, godz. 8.00 - 15.00
Kadra

O edukację i wychowanie dzieci i młodzieży dba wykwalifikowana, systematycznie dokształcająca się kadra surdopedagogów, psychologów i pedagogów. W 90% są to nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu-nauczyciel dyplomowany.

Nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce zajmują się: kształceniem dzieci niesłyszących, opracowywaniem i recenzowaniem podręczników i programów nauczania, nawiązywaniem kontaktów z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, współpracą z masowymi szkołami ponadpodstawowymi, doskonaleniem metod pracy, prowadzeniem zajęć dla studentów.

Kontakt z dyrekcją Ośrodka codziennie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Dyrektor Instytutu: dr Tadeusz Adamiec: tel: 628 04 31/32/33 wew. 200 lub 628 63 08

Wicedyrektor Instytutu: mgr Agata Porazińska: tel: 628 04 31/32/33 wew. 222

Kierownik internatu: mgr Tomasz Wardziak: tel: 664 001 677 SMS, videokonferencje
 

Adres
plac Trzech Krzyży 4/6
00-499 Warszawa
Telefon: 22 628 04 31
Faks: 22 625 47 20

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry